Breaking News
 • پیاده سازی و استقرار

  پیاده سازی و استقرار استانداردهای ایزو 9001، ایزو 14010، ایزو 45001، ایزو 10002، ایزو 10004، ایزو 29001، ایزو 27001، iso 9001:2015, iso 14001:2015, iso 45001:2018, iso 10015

 • مدیریت منابع انسانی

  مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام-نگهداشت و مسیر های شغلی-ارزیابی عملکرد

 • برنامه ریزی استراتژیک

  برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه تجاری برای سازمان ها با رویکرد فرصت یابی از طریق ایجاد تیم های کاووشی در بیزنس مربوطه

 • نگهداری سیستم

  نگهداری سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و...با هدف ایجاد بهبود مستمر در فرآیند ها و سیستم های سازمان و همچنین تمدید گواهینامه های ایزو موجود و یا ارتقاء به ویرایش های بالاتر استاندارد

خدمات-مشاوره-مدیریت

خدمات-مشاوره-مدیریت شرکت کیفیت پژوهان در حوزه های مختلف مدیریت شامل خدمات مشاوره در زمینه منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، تعالی سازمانی، پیاده سازی و استقرار استاندارد های ایزو، عارضه یابی سازمانی، مدیریت چرخه بهره وری …..است که شرح آن در زیر آمده است:

خدمات-مشاوره-مدیریت

خدمات-مشاوره-مدیریت
خدمات-مشاوره-مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X