Breaking News

ممیزی-داخلی-سیستم-های-مدیریت-ایزو

ممیزی-داخلی-سیستم-های-مدیریت-ایزو یک فرایند بررسی و ارزیابی سازمان است تا مشخص شود چه میزان سیستم مدیریت در سازمان اجرا شده است و چه میزان اثر بخشش بوده است یعنی فرآیند ها و عملیات ها به صورت منظم و سیستماتیک در حال اجرا می باشد و مشکلات سازمان کاهش یافته.

به همین منظور پس از پیاده سازی استانداردها مانند ایزو ۹۰۰۱ و یا ایزو ۱۴۰۰۱ در انتها ممیزی داخلی به دو شکل داخلی (توسط خود سازمان) و خارجی (توسط شرکت مستقل شخش ثالث) انجام می گردد که ارائه خدمات ممیزی داخلی به یک شرکت یا شخص حقیقی مزیت های زیر را برای سازمان به همراه دارد:

 • عدم گرایش و جهت گیری در فرآیند ممیزی
 • شناسایی فرصت های بهبود
 • شناسایی نیروهای خلاق و نخبه
 • افزایش اهمیت ممیزی برای کارکنان سازمان

ممیزی-داخلی-سیستم-های-مدیریت-ایزو

فرآیند ممیزی-داخلی-سیستم-های-مدیریت-ایزو

۱-برنامه ریزی ممیزی

 • مطالعه سیستم، فرآِیند و محصولات و خدمات مورد ممیزی
 • تهیه چک لیست ممیزی
 • انتخاب تیم ممیزی
 • زمانبندی ممیزی

۲-اجرای ممیزی

 • جلسه افتتاحیه
 • جمع آوری شواهد ممیزی(مصاحبه، مشاهده و….)
 • ثبت شواهد
 • تصمیم گیری
 • جلسه اختتامیه

۳-گزارش ممیزی

 • تهیه گزارش ممیزی ظرف مدت حداکثر ۵ روز

۴-پیگیری اقدامات اصلاحی ممیزی

 • تصمیم گیری در خصوص اقدامات صورت گرفته

۵-بستن عدم انطباق ها

بازگشت به صفحه اصلی

دانلود چک لیست ممیزی داخلی

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X