خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مستندات-ایزوiso

دانلود-متن-استاندارد-های-ایزو

توسط استانداردهای ایزو بیان شده و مشاورین ایزو آنرا به صورت روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری، چارت ها، ماتریس، فلوچارت ….و همراستا با کسب و کار، اهداف و استراتژی های سازمان تدوین نموده که پس از تایید توسط مدیران مرتبط و تصویب توسط مدیر عامل، قابلیت اجرا در سازمان دارد. حال این مستندات-ایزوiso که همان روش های انجام فرآیند ها و فعالیت های سازمانی است می بایست همانطور که مستند شده، اجرا و کنترل گردد که در ممیزی های داخلی و ممیزی های صدور گواهینامه های ایزو توسط شرکت CB مورد ممیزی و ارزیابی قرارمی گیرد که میزان اجرای اثر بخش این مستندات بیانگر عملکرد سیستم مدیریت سازمان در دستیابی به اهداف و استراتژی ها می باشد. بازگشت به صفحه قبل

مستندات-ایزوiso
مستندات-ایزوiso
X