Breaking News

مستند-سازی-استانداردهای-ایزوiso

مستند-سازی-استانداردهای-ایزوiso یکی از اصول اولیه و ضرورت های پیاده سازی و استقرار در یک سیستم مدیریت است که در تمامی استانداردهای به روز شده ایزو
مستند-سازی-استانداردهای-ایزوiso

مستند-سازی-استانداردهای-ایزوiso، یکی از اصول اولیه و ضرورت های پیاده سازی و استقرار در یک سیستم مدیریت است که در تمامی استانداردهای به روز شده ایزو(بند ۵-۷ ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵) تحت عنوان Documented Information تعیین شده است و می بایست به عنوان مدارکی جهت ثبت سوابق عملکرد از اجرا و اثر بخشی سیستم و اقدامات اصلاحی بکارگرفته شود.

مستند-سازی-استانداردهای-ایزوiso شامل چه مستنداتی می شود:

برخلاف ویرایش قبلی الزامات استانداردهای ایزو که به صورت مشخصی نام می برد از عنوان روش های اجرایی(مشخصات ۶ روش اجرایی)، در ویرایش های جدید نامی از هیچ روشی برده نشده و صرفا به تهیه اطلاعات مستند نام برده شده است که بسته به نوع الزام، نوع فرآیند، پیچیدگی محصولات، خدمات و فرآیندها، صلاحیت کاربران و کاربرد مورد نظر، سازمان اقدام به تهیه سندی می نماید.

ویژگی های یک مستند خوب:

یک مستند سازی خوب در مرحله اول در راستای بند الزامی استاندارد است که به آن اشاره شده و سپس منطبق با نیازهای داخلی سازمان شامل الزامات محصولات/خدمات و مشتری می باشد که تبحر و تجربه های مشاور در صنعت های مختلف تعیین کننده کیفیت آن می باشد.

حجم مستند سازی ایزو

حجم و اندازه مستندات ایزو توسط مشاور خبره تشخیص داده می شود و نبایست آنقدر زیاد باشه که بعضی اطلاعات مستند موازی و یا همپوشانی تکراری داشته باشند که باعث بروکراسی اداری و تولیدی گردد و نه آنقدر کم باشد که امکان جمع آوری اطلاعت و شواهد به عنوان سوابق اجرا و اثربخشی سیستم مدیریت دچار چالش گردد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X