خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴

تماس با ما

ایزو ۱۰۰۰۴ یک استاندارد مدیریتی برای سنجش منظم میزان رضایت مشتریان می باشد که در ویرایش جدید آن یعنی ۲۰۱۸ اندازه گیری و پایش فرآیند رضایت مندی مشتری با رویکرد شناسایی عوامل محیطی تاثیر گذار بر اهداف و استرانژی ها و همچنین ارزیابی و در نظر گرفتن اقدامات برای ریسک ها و فرصت های احتمالی می باشد.

در وقع این استاندارد به دنبال حفظ و افزایش رضایتمندی مشتری بوده که از اهداف خط مشی سازمان برای دستیابی به اهدف کلان می باشد.

X