خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مشاوره ایزو ۱۳۴۸۵

فروش مستندات ایزو 13485
مشاوره-ایزو-13485

    مشاوره-ایزو-۱۳۴۸۵

ایزو ۱۳۴۸۵ چیست

ایزو ۱۳۴۸۵ یک سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی یک استاندارد متعلق به سازمان جهانی استانداردسازی(ISO) است که برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ منتشر شد و الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت همه جانبه جهت طراحی و تولید تجهیزات پزشکی را نشان می دهد ….

استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ یکی از الزامات اداره تجهیزات پزشکی کشور برای شرکت های تولید کننده و ارائه دهنده خدمات تجهیزات پزشکی می باشد لذا کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی می بایست نسبت به اجرای استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ و نیز اخذ گواهینامه مربوطه اقدام نمایند. گواهینامه ISO13485 می بایست از لیست شرکت های گواهینامه دهنده CB مورد تایید IMED اخذ گردد.

چرا مستندات ایزو ۱۳۴۸۵ را باید دریافت کنیم؟

شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی  می بایست گواهینامه ایزو را دریافت کنند.

فروش-مستندات-ایزو-۱۳۴۸۵

خرید مستندات ایزو ۱۳۴۸۵

مشاوره-ایزو-۱۳۴۸۵مشاوره-ایزو-13485

X