Breaking News

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

روش اجرایی شناسایی ریسکها و فرصتهای زیست محیطی

مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱ به فعالیت های طرحریزی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) گفته می شود که توسط مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱ و در سازمان های دارای آلایندگی های زیست محیطی صورت می گیرد.

مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱ دارای چه مراحلی است

در مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱ اقدامات زیر توسط مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱ صورت می گیرد

 • مطالعه فرآیند ها، فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان
 • تهیه فرآیند های زیست محیطی
 • مستندسازی سیستم زیست محیطی
 • آموزش
 • اجرای سیستم زیست محیطی
 • ممیزی های داخلی
 • برگزاری جلسه بازنگری
 • برگزاری ممیزی صدور
 • رفع مغایرت های احتمالی ممیزی داخلی
 • دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره-ایزو-14001

مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱

مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱-پایش و اندازه گیری

سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی می نمایند می بایست اقداماتی را جهت پایش و اندازه گیری میزان آلایندگی فرآیند های خود به عمل آورند که به این اقدام پایش و اندازه گیری زیست محیطی گفته می شود.

مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱-نحوه انجام پایش و اندازه گیری

پایش و اندازه گیری یا توسط خود سازمان انجام می گردد که دارای ابزار و تجهیزات کالیبره، زیر ساخت اندازه گیری معتبر(پذیرفته شده توسط مراجع ذیصلاح)، افراد آموزش دیده و ….باشد و یا توسط شرکت های خدماتی که دارای تایید صلاحیت از اداره محیط زیست باشند.

مشاوره-۱۴۰۰۱-موارد پایش های

 • پایش روشنایی
 • پایش صدای محیطی
 • پایش گاز ها و غبارات
 • پایش دود
 • پایش میزان خروجی پساب ها(COD و BOD)
 • پایش مواد شیمیایی
 • و….

ایزو-۱۴۰۰۱-ارزیابی انطباق

یکی از اقداماتی که در مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱ صورت می گیرد، ارزیابی انطباق زیست محیطی است که توسط مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱ و از طریق ارزیابی نتایج و شواهد پایش و اندازه گیری ها با استاندارد های مرجع صورت می گیرد.

ایزو-۱۴۰۰۱-دانلود استاندارد های زیست محیطی

دانلود استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

دانلود الزامات HSE-MS 

دانلود استاندارد صدای زیست محیطی

دانلود استاندارد هوای زیست محیطی

دانلود استاندارد حد مجاز عناصر در خاک

استانداردهای خروجی فاضلاب

دانلود استاندارد مقادیر مجاز ترکیبات مختلف گرد و غبار در معادن

دانلود پکیج مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X