خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹

ایزو ۱۵۱۸۹ استانداری است که با هدف اثربخشی آزمایش های تشخیص طبی و ژنتیک و بر پایه ISO 9001 برای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی تدوین گردیده است و گواهینامه انطباق سیستم برای آن نیز صادر می‌شود. استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ در ژانویه سال ۲۰۰۳، سازمان بین المللی استانداردسازی برای اولین بار این استاندارد را به صورت هماهنگ برای علوم آزمایشگاهی منتشر نمود.

X