خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱

استاندارد بین المللی ISO 45001:2018 در مارس ۲۰۱۸ توسط سازمان جهانی ایزو انتشار یافت و جایگزین استاندارد OHSAS 18001:2007 شده است که یک استاندارد برای اصول ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان ها می باشد و رویکرد کلی این استاندارد مبتنی بر شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک است که یک رویکرد پیشگیرانه بوده و باعث اطمینان مدیریت از ایمن بودن فرآیند ها و فعالیت ها می باشد.

تفاوت این استاندارد با استاندارد OHSAS 18001

از عمده ترین تفاوت های استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ با استاندارد OHSAS 18001 اضافه شدن بند شناسایی عوامل محیطی تاثیر گذار بر اهداف و استراتژی های سازمان (بند ۴) در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای یعنی عوامل تاثیر گذار داخلی، عوامل تاثیر گذار خارجی، ذینفعان سازمان و نیازمندی های آنان و چگونگی برآورده سازی این نیاز ها.

یکی دیگر از تغییرات استاندارد ایجاد تعهدات بیشتر در بند مدیریت که تحت عنوان رهبری تعیین شده است و آن متعهد شدن و حضور مستمر مدیریت در تعیین اهداف و استراتژی ها ،تعیین مسئولیت ها و مشارکتهای کارکنان و همچنین یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در سرتاسر سازمان که وظیفه ای فراتر از مسئولیت های نماینده ایمنی در استاندارد OHSAS ….

یکی دیگر از تفاوت های استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ با استاندارد OHSAS 18001 تاکید و تمرکز بر ریسک به جای لفظ خطر است که همین امر موجب ایجاد رویکرد پیشگیرانه تری نسبت به استاندارد قبل است و در استاندارد  ISO 45001 برخی از مفاهیم اساسی مانند ریسک، کارگر و محیط کار تغییر نموده است. همچنین تعریف جدیدی برای واژه هایی مانند نظارت، اندازه گیری، اثربخشی، فرایند ها و عملکرد OH&S مشاهده می شود.

از دیگر تفاوت های این استاندارد با استاندارد OHSAS 18001 نگاه ریسک/ فرصت محور به رویدادهای پیش بینی شده در آتی متاثر از عوامل داخلی   و خارجی است که بسته به نوع و ماهیت تاثیر و همچنین بسته به ماهیت و توانمندی سازمان می تواند ریسک و یا فرصت قلمداد گردد.

واژه های ” مستندات” و ” سوابق” هر دو با واژه ” اطلاعات مستند” در  ISO 45001 جایگزین شده است. این استاندارد همچنین بیان می کند که اطلاعات مستند باید تا جایی نگه داری شوند که فرایند ها براساس برنامه ریزی انجام شده پیش روند. با وجود تغییرات بوجود آمده، هدف کلی   ISO 45001 همانند OHSAS 18001- که کاهش ریسک های غیر قابل قبول و اطمینان از ایمنی و سلامت همه افرادی که در فعالیت های سازمان شرکت دارند، می باشد.

آخرین فرصت تغییر و جایگزینی ایزو ۴۵۰۰۱ با OHSAS 18001

بر اساس زمان انتشار این استاندارد، سازمان هایی که دارای گواهینامه OHSAS 18001 می باشند طبق قوانین سازمان IAF تا مارس ۲۰۲۱ یعنی سه سال پس از انتشار ایزو ۴۵۰۰۱ فرصت دارند تا برای جایگزینی آن اقدام نمایند.

در این استاندارد در ده بخش کلی و به شرح زیر فصل بندی شده است تدوین شده است:

  1. دامنه کاربرد
  2. مراجع قانونی
  3. تعاریف
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود
X