خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

نگهداری سیستم های مدیریت

یکی دیگر از خدمات قابل ارائه شرکت کیفیت پژوهان آریا در حوزه سیستم های مدیریت، نگهداری سیستم های مدیریت مشتریان است که دارای مزیت هایی برای مشتریان است که از جمله آن کاهش هزینه های نگهداری سیستم برای سازمان، استفاده از دانش به روز مشاور و همچنین نظارت مستقیم مشاوره در اجرا و اثر بخشی سیستم است.همکاری این شرکت با مشتریان به صورت های زیر امکان پذیر است:

  • توافق همکاری شش ماهه یا سالیانه
  • همکاری به صورت نفر/روز
  • همکاری به صورت نفر/ساعت
X