Breaking News
دانلود رایگان استاندارد ایزو 9001

سیستم-مدیریت-کیفیت-ایزو-۹۰۰۱

سیستم-مدیریت-کیفیت-ایزو-۹۰۰۱ در سال ۱۹۸۷ توسط کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) تدوین گردید و به کشورهای جهان جهت استقرار و بکارگیری معرفی شد.

هدف از تدوین استاندارد ایزو ۹۰۰۱

که هدف از تدوین این سری استاندارد، بوجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم‌های مدیریت کیفیت ساختارهای مورد نیاز برای طرح‌ریزی، کنترل، تضمین و بهبود کیفیت را فراهم می‌آورند.

سیستم-مدیریت-کیفیت-ایزو-9001
سیستم-مدیریت-کیفیت-ایزو-۹۰۰۱

رویکرد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با تاکید بر دیدگاه فرایندگرا و مدیریت فرآیندهای سازمان، نقطه عطفی در نگرش سیستم‌های مدیریتی ایجاد می نماید.

اصول سیستم-مدیریت-کیفیت-ایزو-۹۰۰۱

  1. مشتری محور

  2. رهبری

  3. تعامل با کارکنان

  4. رویکرد فرآیندی

  5. بهبود

  6. تصمیم‌گیری بر اساس شواهد

  7. مدیریت ارتباطات

بند های کاربردی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

بند ۴: بافت سازمان بند ۵: رهبری بند ۶: طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت بند ۷: پشتیبانی بند ۸: عملیات بند ۹: ارزیابی عملکرد بند ۱۰: بهبود
     بازگشت به صفحه اصلی
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X