خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

سیستم مدیریت کیفیت-ایزو ۹۰۰۱

سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ISO 9001 در سال ۱۹۸۷ توسط کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) تدوین گردید و به کشورهای جهان جهت استقرار و بکارگیری معرفی شد که هدف از تدوین این سری استاندارد، بوجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم‌های مدیریت کیفیت ساختارهای مورد نیاز برای طرح‌ریزی، کنترل، تضمین و بهبود کیفیت را فراهم می‌آورند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ( ISO 9001) با تاکید بر دیدگاه فرایندگرا و مدیریت فرآیندهای سازمان، نقطه عطفی در نگرش سیستم‌های مدیریتی ایجاد می نماید. استاندارد مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول هفت‌گانه شکل گرفته‌اند:

  • مشتری محور
  • رهبری
  • تعامل با کارکنان
  • رویکرد فرآیندی
  • بهبود
  • تصمیم‌گیری بر اساس شواهد
  • مدیریت ارتباطات

     بازگشت به صفحه اصلی

X