روش های اجرایی

در این صفحه شما می توانید روش های اجرایی پکیج های مختلف استاندارد های ایزو ISO را به صورت مجزا و با هزینه کمتر دانلود نمایید و در صورت نیاز مستندات بعدی را نیز به این روش دانلود نمایید.

در این سایت شما  می توانید روشهای اجرایی سیستم های مدیریت را به صورت دسته بندی های زیر انتخاب و دانلود نمایید:

روشهای اجرایی ایزو 9001

روشهای اجرایی ایزو 14001

روشهای اجرایی ایزو 45001

روشهای اجرایی ایزو 13485

روشهای اجرایی ایزو 10002

روشهای اجرایی ایزو 10015

روشهای اجرایی ایزو 27001

روش های اجرایی ایزو 22000

روشهای اجرایی IMS

این مستندات به صورت پکیج های کامل شامل متن روش و فرم های مربوطه هستند که در فرمت word و excel می باشند و شما کافیست تا نام و یا لوگوی شرکت خود را بر سربرگ آنها درج نمایید.

مستندات فوق دارای کد سند منحصر به فرد هستند که ردیابی و ارتباط فرم ها، چک لیست ها، نمودار ها و غیره را به سند مادر یعنی روش اجرایی بسیار آسان نموده است.

همچنین این اسناد دارای شماره ویرایش(revision) هستند که نشان دهنده آخرین تغییرات سند می باشد.

روشهای اجرایی بر اساس الزامات استاندارد های مدیریتی تهیه و تدیون شده اند.