Breaking News

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟

به فرآیند سیستماتیک شناسایی، ارزیابی و تعیین اقدامات جهت حذف و یا کاهش منبع ریسک های تاثیر گذار بر سیستم مدیریت، مدیریت ریسک می گویند.

ریسک چیست؟

یعنی یک رویداد احتمالی و غیرقطعی که در صورتیکه به وقوع بپیوندد، نتایج و اهداف فرآیندها یا سازمان را تحت تاثیر مثبت (فرصت ها)یا منفی (تهدیدها) قرار خواهد داد

ارزیابی ریسک چیست؟ Risk Assessment

فرآیند جمع آوری اطلاعات شامل میزان حادث شدن یک واقعه(احتمال) و درجه تاثیرات واقعه(شدت) است.

روش های ارزیابی ریسک چیست؟

ارزیابی ریسک به دو روش کیفی و کمی در فرآیند مدیریت-ریسک صورت می گیرد.

مدیریت-ریسک
مدیریت-ریسک

آنالیز ریسک Risk Analysis

بررسی سیستماتیک سطح ریسک موجود نسبت به سطح قابل قبول و تعیین اولویتبندی اقدامات با توجه به سطح ریسک است.

ابعاد ریسک در مدل PHA

در مدل PHA ریسک دارای دو بعد احتمال وقوع و شدت است که شدت نیز میزان تاثیرات و پیامد های ریسک گفته می شود.

  • احتمال وقوع
  • میزان شدت

۴ مرحله کلیدی در فرآیند مدیریت ریسک که نباید فراموش شود

فرآیند مدیریت ریسک شامل ۴ مرحله کلیدی و مهم به شرح زیر است که عدم انجام یا انجام ناقص هر کدام از مراحل، فرآیند مدیریت ریسک را از اهمیت می اندازد:

  1. شناسایی ریسک
  2. ارزیابی و تحلیل ریسک
  3. تعیین اقدامات و استراتژی ها
  4. پایش اقدامات کنترلی

ارتباط مدیریت ریسک در ایزو ۹۰۰۱

در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵  و در بند ۶-۱ به صراحت درخصوص پرداختن به ریسک ها و فرصت ها و تعیین اقدامات مرتبط الزاماتی را برای سازمان ها تعیین نموده است.

نمونه شناسایی و ارزیابی ریسک در ایزو ۹۰۰۱

در جدول زیر نمونه ای از شناسایی و ارزیابی ریسک های تاثیر گذار در ایزو ۹۰۰۱ آماده کرده ایم که می توانید ملاحظه بفرمایید، همچنین در صورت نیاز متن روش اجرایی مدیریت ریسک و فرصت به همراه فرم های اجرایی آن به صورت فایل word در صفحه فروشگاه این سایت قرار داده شده است که می توانید دانلود نمایید.

شناسایی ریسکارزیابی ریسک
اقدامات
ریسکعامل ایجادپیامدشدتوقوعسطح ریسکاقداماتمجریمنابعمهلت
عدم ادامه خرید توسط یک مشتری وفادارشرایط سخت گیرانه پراداخت ها  کاهش روند فروش/سود ۱۱B بازنگری در روش های پرداخت مشتریانمدیر فروش-مالیکارشناسیتیر ماه ۱۴۰۲

 

انجام پروژه مدیریت ریسک ایزو ۹۰۰۱

این شرکت آماده است تا در صورت درخواست شما به عنوان همکار و یا به صورت پروژه محور فرآیند مدیریت ریسک و فرصت های سازمان شما در خصوص کسب و کار و همچنین فرآیند ها و یا ریسک محصولات را با تکنیک ها و مدل های نوین اجرا نموده و نتایج را به صورت مکتوب و طی یک پکیج آماده تحویل شرکت شما نماید.

جهت ثبت درخواست مشاوره و اجرای مدیریت ریسک با ما تماس بگیرید: ۴۴۱۳۶۶۰۵

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X