Breaking News

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره ایزو 14001

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱ به فعالیت های طرحریزی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) گفته می شود که توسط مشاور ایزو ۱۴۰۰۱ و در سازمان های دارای آلایندگی های زیست محیطی صورت می گیرد.

فرآیند پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ دارای چه مراحلی است؟

فرآیند پیاده سازی و استقرار ISO 14001 شامل مراحل زیر است که توسط مشاور ایزو ۱۴۰۰۱ به اجرا در می آید:

 • مطالعه فرآیند ها، فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان
 • تهیه فرآیند های زیست محیطی
 • مستندسازی سیستم زیست محیطی
 • آموزش
 • اجرای سیستم زیست محیطی
 • ممیزی های داخلی
 • برگزاری جلسه بازنگری
 • برگزاری ممیزی صدور
 • رفع مغایرت های احتمالی ممیزی داخلی
 • دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱
مشاوره ایزو 14001
مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱

پایش و اندازه گیری در سیستم مدیریت زیست محیطی

سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی می نمایند می بایست اقداماتی را جهت پایش و اندازه گیری میزان آلایندگی فرآیند های خود به عمل آورند که به این اقدام پایش و اندازه گیری زیست محیطی گفته می شود.

نحوه انجام پایش و اندازه گیری

پایش و اندازه گیری یا توسط خود سازمان انجام می گردد که دارای ابزار و تجهیزات کالیبره، زیر ساخت اندازه گیری معتبر(پذیرفته شده توسط مراجع ذیصلاح)، افراد آموزش دیده و ….باشد و یا توسط شرکت های خدماتی که دارای تایید صلاحیت از اداره محیط زیست باشند.

موارد پایش ها در سیتم مدیریت زیست محیطی

 • پایش روشنایی
 • پایش صدای محیطی
 • پایش گاز ها و غبارات
 • پایش دود
 • پایش میزان خروجی پساب ها(COD و BOD)
 • پایش مواد شیمیایی
 • و….

ارزیابی انطباق در ایزو ۱۴۰۰۱

یکی از اقداماتی که در مشاوره-ایزو-۱۴۰۰۱ صورت می گیرد، ارزیابی انطباق زیست محیطی است که توسط مشاور-ایزو-۱۴۰۰۱ و از طریق ارزیابی نتایج و شواهد پایش و اندازه گیری ها با استاندارد های مرجع صورت می گیرد.

دانلود استاندارد های زیست محیطی

دانلود استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

دانلود الزامات HSE-MS 

دانلود استاندارد صدای زیست محیطی

دانلود استاندارد هوای زیست محیطی

دانلود استاندارد حد مجاز عناصر در خاک

استانداردهای خروجی فاضلاب

دانلود استاندارد مقادیر مجاز ترکیبات مختلف گرد و غبار در معادن

دانلود پکیج مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X