Breaking News

شناسنامه فرآیند ها

شناسنامه فرآیند ها از اولین و اصلی ترین مستندات سیستم مدیریت -ایزو هستند که توسط مشاوران ISO طراحی و تدوین می گردند.

شناسنامه فرآیندها شامل چه اطلاعاتی می باشند؟

یک شناسنامه فرآیند معمولا دارای اطلاعات زیر است:

ورودی ها

فرآیندهای ارجاع دهنده ورودی ها

مستندات مرتبط

فعالیت ها یا عملیات های فرآیند

شاخص های پایش فرآیند

معیار پذیرش شاخص

خروجی‌های فرآیند

فرآیند های ارجاع شونده خروجی‌ها

در حال نمایش 11 نتیجه

X