چک لیست ممیزی داخلی ایزو

چک لیست ممیزی داخلی ایزو یکی از کلیدی ترین مستندات سیستم های مدیریت است که مدیران تضمین کیفیت سازمان ها بوسیله آن فرآیندها و سیستم مدیریت شرکت خود را مانیتور و ارزیابی می نمایند که خروجی آن به عنوان ورودی اقدامات اصلاحی،  اقدامات پیشگیرانه،  مدیریت ریسک و فرصت های بهبود در نظر گرفته می شود.

 

 

نمایش 1–12 از 13 نتیجه