دانلود رایگان ماتریس ارتباطات

امروزه ماتریس ارتباطات به عنوان یک نیاز ضروری سازمانی شناخته می شود چرا که شفاف نبودن مسیرهای ارتباط داخل و خارج سازمانی موجب بسیاری از مشکلات همانند هماهنگی ضعیف، عدم مسئولیت پذیری افراد، کیفیت پایین ارتباطات داخلی و خارجی و بطور کلی اثر بخشی پایین ارتباطات می گردد. به مهین منظور تهیه و تدوین یک ماتریس که تمام جوانب یک ارتباط فرآیندی(داخلی – خارجی) را در راستای اجرای صحیح و به موقع فرآیند ها و عملیات ها را پوشش دهد یک ضرورت سازمانی است که معمولا در هنگام پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و زیست محیطی  و …… توسط مشاور استقرار سیستم مدیریت به آن پرداخته می شود که شامل یک ماتریس است که از دو محور عرضی و طولی تشکیل شده است که در دو محور آن نام فرآیند ها(واحد های سازمانی) درج شده است که هر فرآیند بجز با خود، با سایر فرآیند ها و حتی ذینفعان همانند تامین کننده، مشتری، سازمان های ذیربط و ….می تواند ارتباط و تعامل دو طرفه داشته باشد که شامل موضوع ارتباط، مسئول برقراری ارتباط، زمان برقراری ارتباط، چگونگی ارتباط می باشد که فایل ورد قابل ویرایش آن توسط کارشناسان این شرکت به صورت رایگان در این صفحه قرار داده شده است.

در حال نمایش یک نتیجه