Breaking News

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱

تومان530,000

دانلود مستندات ایزو 14001

نقشه فرآیند ها Process map

شناسنامه فرآیند ها (11)

خط مشی زیست محیطی
نظامنامه زیست محیطی
روش های اجرایی(14)
دستورالعمل های کاری(3)
فرم های اجرایی
تهیه کننده: مهندس علیمرادی
فرمت: به صورت فایل Word ارائه شده که با پسوند Zip فشرده شده
حجم: فایل Zip به حجم 7.01 مگابایت
سال انتشار: 1398 ویرایش صفر     

 تغییرات 1: 17 آبان 1401

 تغییرات 2: 16 دی ماه 1401 به روز آوری شناسنامه فرآیند ها و افزوده شدن Process map

 تغییرات 3: 08 آبان 1402

توضیحات

دانلود پکیج مستندات ایزو 14001:2015
دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ شامل خط مشی زیست محیطی، نظامنامه زیست محیطی، روش های اجرای، دستورالعملهای زیست محیطی، فرم ها و..می باشد که با فرمت قابل ویرایش Word ارائه شده است و هدف دسترسی کارشناسان، دانشجویان و مشاوران جوان در حوزه زیست محیطی به دانلود پکیج کامل مستندات ISO 14001 بوده است.

مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ نسخه تدوین شده بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ است که توسط کارشناسان شرکت کیفیت پژوهان آریا تهیه و تدوین گردیده و تمامی بند های الزامی ISO 14001:2015 را شامل می گردد که به صورت فایلهای وورد و اکسل می باشد.

با حداقل تغییرات فنی(customize) در روش های اجرایی و دستورالعمل ها بسته به نوع سازمان صنعتی-خدماتی و فرآیندهای آن این مستندات قابلیت پیاده سازی در بیشتر سازمانها را دارد و با دانلود پکیج مستندات ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی برای کاربران آسان می گردد.

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱- ایزو ۱۴۰۰۱ چیست؟

ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد از خانواده استاندارد های ایزو ۱۴۰۰۰ است که الزاماتی را در حوزه زیست محیطی و در قالب سیستم مدیریت زیست محیطی برای سازمانهایی که فرآیندها، فعالیت ها و محصولات و خدماتشان (عملکردشان) بر محیط زیست تاثیر گذار است تعیین می کند.

این استاندارد از نوع مدیریتی است که در ویرایش ۲۰۱۵ با دیگر استانداردها همانند ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ قابلیت ادغام و یکپارچه شدن را دارد.

پیاده سازی و استقرار ایزو ۱۴۰۰۱ مناسب چه سازمان هایی است

پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ مناسب و مختص کلیه سازمان ها و صنایعی است که فرآیند ها و فعالیت هایشان دارای جنبه های زیست محیطی بوده و خروجی های زیانباری را برای محیط زیست ایجاد و می نمایند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است و این عوامل زیان آور می تواند باعث آلودگی آب، خاک، گیاه، هوا و در نتیجه آسیب به جانوران، حشرات، آبزیان و ….گردد.

نمونه بارز این آلایندگی، آسیب به لایه ازون است که توسط کشور های پیشرفته و صنعتی صورت گرفته است.

 •  پساب های صنعتی;
 •  پساب های انسانی;
 •  خروجی دود کش ها;
 •  گاز ها;
 • و …

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ – مزایایی پیاده سازی و استقرار ایزو ۱۴۰۰۱

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ و پیاده سازی آن که در راستای حفظ و بهبود محیط زیست صورت می گیرد علاوه بر نتایج مثبت آن برای آیندگان و نسل های بعد، مزایای زیادی برای سازمان ها دارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره نموده ایم;

 •  دستیابی به اهداف زیست محیطی
 • افزایش عملکرد زیست محیطی سازمان
 • افزایش تعهدات مربوط به انطباق با مقررات زیست محیطی
 • کنترل جنبه های زیست محیطی
 • تعهد به حفاظت از محیط زیست
 • مدیریت هزینه های زیست محیطی
 • مدیریت انرژی
 • حفظ سلامت و ایمنی تجهیزات تولید و کمک تولید
 • کاهش شکایات زیست محیطی
 • افزایش اعتبار اجتماعی سازمان

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱

مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو ۱۴۰۰۱

 • شناسایی و انتخاب مشاور(انعقاد قرار داد)
 • شناخت وضع موجود توسط مشاور
 • مستندسازی
 • اجرای سیستم
 • انتخاب شرکت CB توسط سازمان و انعقاد قرار داد
 • اعلام آمادگی برای برگزاری ممیزی نهایی توسط شرکت CB
 • انجام ممیزی توسط شرکت CB
 • رفع مغایرت های احتمالی
 • اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

مستندات پکیج ایزو ۱۴۰۰۱

پکیج مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ شامل خط مشی زیست محیطی، نظامنامه،  ۱۳ روش اجرایی و ۳ مورد دستورالعمل می باشد که مطابق الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ بوده و نیازی به ایجاد روش یا دستورالعمل جدیدی نمی باشد لازم به توضیح است این پکیج دارای ۳۱ فرم جهت ثبت سوابق در حوزه های مختلف اهداف، برنامه ها، ریسک و فرصت، مدیریت زیست محیطی، عملیات و ….می باشد که نیاز سازمان ها را در خصوص انطباق با الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ برآورده می نماید و اجرای صحیح آنها منجر به ثبت و صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می گردد.

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی)

نظامنامه زیست محیطی

شناسنامه فرآیند ها(۱۲ شناسنامه فرآیند)

لیست روش های اجرایی:                                                                                                                                                

روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق

 فرم ارتباطات با طرف های ذینفع

 روش اجرایی مدیریت ارتباطات

 روش اجرایی مدیریت عملیات

فرم کنترل خدمات تامین کنندگان

روش اجرایی پایش و اندازه گیری زیست محیطی

فرم برنامه پایش و اندازه گیری

 شناسنامه فرآیند های زیست محیطی(شاخص ها و معیار پذیرش)

 فرم گزارش پایش و اندازه گیری

 فرم تجزیه و تحلیل نتایج پایش

 روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

 فرم شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

فرم برنامه اصلاحی و کنترل جنبه های زیست محیطی

 فرم ارزیابی دوره ای زیست محیطی

 لیست قوانین و مقررات زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

فرم گزارش حوادث زیست محیطی

 روش اجرایی ریسک ها و فرصت ها

 فرم مکاتبات داخلی

 فرم صورتجلسه بازنگری مدیریت

 چک لیست ممیزی داخلی

 گزارش عدم انطباق ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱

 روش اجرایی مدیریت منابع

 روش اجرایی بازنگری مدیریت

 فرم شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت های زیست محیطی

 روش اجرایی شناسایی قوانین و مقررات زیست محیطی

 فرم برنامه ممیزی داخلی

روش اجرایی بهبود مستمر

فرم بهبود مستمر

 روش اجرایی بازنگری مدیریت

 لیست مستندات و سوابق (لیست مستندات ایزو ۱۴۰۰۱)

 فرم حادثه و شبه حادثه زیست محیطی

چارت سازمانی

 فرم پرسشنامه استخدام 

 روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 شرح وظایف کارشناس زیست محیطی

 شرح وظایف نماینده مدیریت

 فرم ارزیابی دوره ای زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

 فرم اهداف

 فرم برنامه اهداف

 فرم پرونده آموزش زیست محیطی

 روش اجرایی آموزش زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

 فرم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

 فرم ارتباط با طرف های ذینفع

 فرم اعلام نیاز/برنامه آموزش

 فرم صورتجلسه آموزش

 فرم ارزیابی دوره آموزش

 لیست عوامل محیط داخلی و خارجی

 لیست ذینفعان و خواسته های آنان

 فرم ارزیابی اثر بخشی آموزش

دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱

لیست دستورالعمل های زیست محیطی:                                                                                                                                             دستورالعمل مدیریت پسماند

 دستورالعمل مقابله با انفجار

 دستورالعمل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

 فرم برنامه مانور

 فرم سناریوی مانور زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

 فرم گزارش مانور زیست محیطی

 فرم گزارش حادث زیست محیطی

 دستورالعمل مقابله با آتش سوزی

 لیست کپسول های اطفاء حریق

افزودن به سبد خرید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مستندات ایزو ۱۴۰۰۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X