Breaking News

دانلود مستندات ایزو 45001

تومان710,000

دانلود مستندات ایزو 45001

نقشه فرآیند ها

شناسنامه فرآیند ها (13)

خط مشی ایمنی و بهداشت
نظامنامه ایمنی و بهداشت
روش های اجرایی(18)
دستورالعمل های کاری(18)
فرم های اجرایی
تهیه کننده: کیفیت پژوهان آریا
فرمت: به صورت فایل Word ارائه شده که با پسوند Zip فشرده شده
حجم: فایل Zip به حجم 12.4مگابایت
سال انتشار: 1398 ویرایش 00

بازنگری 1: 16 آبان ماه 1401 (بعضی اسناد به ویرایش 01 تغییر یافت)

بازنگری 2: 05 دی ماه 1401 (بعضی اسناد به ویرایش 01 و 02 تغییر یافت)

در این ویرایش تعداد 2 روش اجرایی و 6 دستورالعمل  و 3 چک لیست کنترل عملیات ایمنی و بهداشت اضافه شده و صفحات نظامنامه از 12 صفحه به 20 صفحه تغییر یافته است.

در تاریخ 1401/10/16 شناسنامه فرآیند های این پکیج به روز شد و نقشه فرآیند ها Process map نیز به آن افزوده گردید.

 

توضیحات

دانلود مستندات ایزو 45001
دانلود مستندات ایزو 45001

دانلود مستندات ایزو 45001 شامل خط مشی ایمنی و بهداشت، نظامنامه ایمنی و بهداشت، روش های اجرایی، دستورالعملهای ایمنی و بهداشت، فرم ها و………می باشد که با فرمت قابل ویرایش Word ارائه شده است و هدف دسترسی کارشناسان، دانشجویان و مشاوران فعال در حوزه ایمنی و بهداشت و HSE به دانلود پکیج کامل مستندات ISO 45001 بوده است.

با حداقل تغییرات فنی(customize) در روش های اجرایی و دستورالعمل ها بسته به نوع سازمان صنعتی-خدماتی و فرآیندهای آن این مستندات قابلیت پیاده سازی در بیشتر سازمانها را دارد.

 این پکیج مستندات ایزو 45001 در دی ماه 1401 و نهایتا در تاریخ 1401/10/05به صورت کامل مورد بازنگری قرار گرفت و این نسخه آخرین ویرایش مستندات ایزو 45001 ویرایش 2018 شرکت کیفیت پژوهان آریا می باشد که دارای تغییراتی از جمله رفع اشکالات، جدا سازی بعضی مستندات همانند روش های اجرایی کنترل مستندات و کنترل سوابق، روش ارتباطات و مشارکت و مشاوره، اصلاح فرم های مشارکت و مشاوره، اضافه شدن دو روش اجرایی و همچنین اضافه شده 6 دستورالعمل کاری در حوزه ایمنی و بهداشت داشته است.

ایزو 45001 چیست

ایزو 45001 استاندارد تکمیل شده خانواده استاندارد های OHSAS است که الزاماتی را در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی و در قالب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت برای سازمانها تعیین می نماید که سازمان ها با پیاده سازی و استقرار این استاندارد محیط کار ایمنی را برای کارکنان و سایر ذینفعان فرآهم می اورند و در نتیجه آن میزان سلامت افراد افزایش می یابد.دانلود مستندات ایزو 45001 پیاده سازی و استقرار ایزو 45001 مناسب چه سازمان هایی است.

پیاده سازی ایزو 45001 مناسب و مختص کلیه سازمان ها و صنایعی است که فرآیند ها و فعالیت هایشان دارای منبع خطر و همچنین آلایندگی برای سلامت کارکنان از طریق  ایجاد حوادث و یا بیماری های شغلی است که می تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به سازمان، کارکنان و جامعه وارد نماید.

دانلود مستندات ایزو 45001
سقوط از ارتفاع

بعضی از حوادث و بیماری های شغلی ناشی از کار ناایمن;

 • سقوط از ارتفاع
 • صدمات ناشی از کار با دستگاه های دوار و چرخنده
 • صدمات به دست و انگشتان در کار با انواع ماشین های پرس
 • آسیب در اثر پاشش مواد شیمیایی به دست و صورت و بدن
 • افت شنوایی
 • آسیب به بینایی در اثر مواجهه با اشعه
 • بیماری های مرتبط با مجاورت با مواد شیمیایی، ارتعاش و …
 • و …

مزایایی پیاده سازی و استقرار ایزو 45001

 •  دستیابی به اهداف ایمنی و بهداشت شغلی
 • کاهش حوادث شغلی
 • کاهش بیماری های شغلی
 • کاهش استرس کارکنان ناشی از نقص های ایمنی
 • کاهش هزینه های مرتبط با حوادث شغلی
 • استفاده بهینه از نیروی انسانی
 • افزایش انطباق با مقررات ایمنی
 • افزایش اعتبار اجتماعی سازمان

مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو 45001

 • شناسایی و انتخاب مشاور(انعقاد قرار داد)
 • شناخت وضع موجود توسط مشاور
 • مستندسازي
 • اجرای سیستم
 • انتخاب شرکت CB توسط سازمان و انعقاد قرار داد
 • اعلام آمادگي براي برگزاري مميزي نهايي توسط شركت CB
 • انجام مميزي توسط شرکت CB
 • رفع مغايرت هاي احتمالی
 • اخذ گواهينامه استاندارد مديريت ایمن و بهداشت شغلی ISO 45001:2015

مستندات پکیج ایزو 45001

پکیج مستندات ایزو 45001 شامل خط مشی ایمن و بهداشت شغلی، نظامنامه، 15روش اجرایی و 4 مورد دستورالعمل می باشد که مطابق الزامات ایزو 45001 بوده و نیازی به ایجاد روش یا دستورالعمل جدیدی نمی باشد لازم به توضیح است این پکیج دارای 38 فرم جهت ثبت سوابق در حوزه های مختلف اهداف، برنامه ها، ریسک و فرصت، مدیریت، شناسایی مخاطرات شغلی، مدیریت عملیات و ….می باشد که نیاز سازمان ها را در خصوص انطباق با الزامات استاندارد را برآورده می نماید و اجرای صحیح آنها منجر به ثبت و صدور گواهینامه ایزو 45001 می گردد.

لیست مستندات ایزو 45001

خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

نظامنامه ایمنی و بهداشت شغلی

فرم شناسایی عوامل محیطی

فرم ماتریس SWOT

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات

فرم شناسایی و ارزیابی مخاطرات

فرم برنامه اصلاحی و کنترلی مخاطرات

روش اجرایی مشارکت و مشاوره

فرم مشارکت کارگران/نماینده کارگران

فرم مشاوره با کارگران/نماینده کارگران

فرم لیست شناسایی ذینفعان و خواسته های آنان

روش اجرایی عدم انطباق و رویداد

روش اجرایی مدیریت منابع

فرم پرسشنامه استخدام

فرم شرح وظایف و مسئولیت ها

روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

چک لیست کنترل لوازم کمک های اولیه

برنامه آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و مانور

فرم سناریوی مانور

گزارش مانور

آیین نامه اعلام وضعیت اضطراری

روش اجرایی مدیریت عملیات

چک لیست کنترل دوره ای ایمنی فرآیند ها و عملیات ها

فرم برنامه کنترل کپسول های اطفاء حریق

فرم ثبت تغییرات برنامه ریزی شده

چک لیست ممیزی داخلی

برنامه ممیزی داخلی

فرم مجوز کار(پرمیت)

برگ تردد ذینفعان در سازمان

فرم تغییرات برنامه ریزی نشده

فرم اقدامات اصلاحی

فرم گزارش حوادث و شبه حوادث

فرم ثبت عدم انطباق سیستمی

فرم شناسایی قوانین و مقررات

لیست/کنترل مواد شیمیایی

گزارش عدم انطباق ممیزی داخلی

روش اجرایی بازنگری مدیریت

فرم مکاتبات داخلی در حوزه ایمنی

فرم صورتجلسه بازنگری مدیریت

چک لیست استفاده از وسایل حفاظت فردی

روش اجرایی آموزش

فرم نیاز سنجی آموزش

فرم ارزیابی دوره آموزشی

فرم ارزیابی اثر بخشی آموزشی

روش اجرایی پایش و اندازه گیری

فرم برنامه پایش و اندازه گیری

فرم گزارش پایش و اندازه گیری

فرم تحلیل نتایج پایش

شناسنامه فرآیند ها

پرونده آموزشی

روش اجرایی کنترل مستندات

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

فرم اهداف ایمنی

فرم برنامه های ایمنی

روش اجرایی مدیریت ارتباطات

روش اجرایی کنترل سوابق

روش اجرایی کنترل ارزیابی انطباق

فرم فهرست طرف های ذینفع

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک/فرصت

فرم اقدامات ریسک ها و فرصت ها

فرم فهرست مستندات

دستورالعمل بهداشت حرفه ای

دستورالعمل اطفاء حریق

فرم اعلام شرایط اضطراری

دستورالعمل مقابله با انفجار

دستورالعمل مقابله با زلزله

دستورالعمل ایمنی عمومی برق

دستورالعمل ایمنی کارگاه ها

دستورالعمل ایمنی نردبان و پله ها

دستورالعمل ایمنی انبارداری

دستورالعمل بهداشت آشپزخانه

دستورالعمل بهداشتی انبار مواد غذایی در آشپزخانه

دستورالعمل بهداشت کارکنان آشپزخانه

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

دستورالعمل ایمنی سیلندر های تحت فشار

دستورالعمل ایمنی جرثقیل های سیّار

دستورالعمل ارگونومی

دستورالعمل بهداشت انبار ها

دستورالعمل بهداشت محیط آشپزخانه

چک لیست ایمنی برق

چک لیست ایمنی چرثقیل

چک لیست ایمنی عملیات

چک لیست بهداشت آشپزخانه

چک لیست کمک های اولیه

چک لیست ایمنی انبار

چک لیست ایمنی پیمانکاران

چک لیست ارزیابی ارگونومی

چک لیست کنترل آموزش های ایمنی

چک لیست بازدید تجهیزات حفاظت فردی

چک لیست بازدید ایمنی عمومی

چک لیست بازدید ایمنی ماشین آلات سنگین

چک لیست بازدید ایمنی و بهداشت عمومی کارگاه

فرم مشخصات کپسول های اطفاء حریق

فرم بازدید کپسول های اطفاء حریق

افزودن به سبد خرید

5/5 (3 دیدگاه ها)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مستندات ایزو 45001”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp