ابزارهای مهندسی کیفیت

ابزارهای مهندسی کیفیت به مجموعه ای از تکنیک ها، روش ها و الگوهای مهندسی گفته می شود که در زمینه بهبود و توسعه کیفی کالا و خدمات بکار می رود. اساس کار ابزارهای مهندسی کیفیت بر مبنای پیشگیرانه بوده که به نوعی بهبود در فرآیند و پیش از تولید و یا از طریق ریشه یابی علل و ارائه راهکار های مهندسی ایجاد می نماید.

انواع ابزارهای مهندسی کیفیت

 کنترل فرآیند آماری

SPC

آنالیز ابزار اندازه گیری

MSA

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه

FMEA

آدیت محصول

SQFE

آدیت فرآیند

 

آراستگی محیط کار

5S

شش سیگما 

طراحی آزمایشات

DOE

 

کاربرد تکنیک های مهندسی کیفیت

فنون کیفی در تمام صنایع و موسسات تولیدی و خدماتی که قصد افزایش رضایت مشتریان از طریق کاهش خطاها، ضایعات و افزایش قابلیت و کارایی ماشین و فرآیند دارند کاربرد دارد.در حال حاضر استفاده و بکارگیری تکنیک ها و فنون تخصصی برای دستیابی به کیفیت در بخش های مختلف فرآیند ها همانند طراحی، ساخت ابزار، قالب، تولید، بازرسی و آزمون، حل مساله و غیره در سازمان هایی که در صنایع خودروی فعال هستند و استاندارد مدیریت کیفیت در تولید قطعات خودرو IATF 16949: 2016 را مستقر نموده اند الزامی است.

ابزارهای مهندسی کیفیت
ابزارهای مهندسی کیفیت

 کنترل فرآیند آماری (SPC)

کنترل فرآیند آماری بک ابزار مهندسی کیفیت است که طی کنترل فرآیند، خروجی فرآِیند بهینه می گردد و سازوکار این روش به عنوان یکی از انواع الگوهای مهندسی، شناسایی و کنترل تغییرات فرآیند است.در این سیستم همچنین مسیر فرآِیند مورد مطالعه قرار می گیرد تا در صورت مشاهده حالات خارج از کنترل، سریعاً فرآیند متوقف شود و طی اقدامات اصلاحی، علل تغییرات شناسایی، ریشه یابی(تکنیک های حل مسئله ایشی کاوا، 5 چرا؟ و….) و حل مسئله گردد.

ادامه

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp