اولویت در استقرار کدام ایزو ها است؟

اولویت در استقرار کدام ایزو ها است؟بعضی مواقع سازمان ها نیاز دارند دو یا چند سیستم مدیریتی- ISO را بسته به ماهیت سازمان، نیازمندی ها، الزامات بیرونی و ….به طور همزمان پیاده سازی و مستقر نمایند اما موانعی همچون مشغله های سازمانی، محدودیت های نیروی انسانی ویا هزینه های پیاده سازی و استقرار، هزینه های اجرای سیستم، هزینه های پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی، زیست محیطی و یا حتی ایجاد بستر های امنیت اطلاعات و … ایجاد محدودیت می نماید و همین امر مدیران را متقاعد می سازد سیستم های مورد نیاز را در چند مرحله مستقر نمایند اما تصمیم گیری در خصوص اینکه اولویت در استقرار کدام ایزو ها است؟ برای مدیران سخت خواهد بود چرا که در بین کسب منافع و یا کاهش زیان های ناشی از یک کمبود در سر دو راهی می مانند.

اولویت در استقرار کدام ایزو ها است؟
اولویت در استقرار کدام ایزو ها است؟

حال در این قبیل مواقع سازمان ها بایستی طی ایجاد یک مدل ماتریسی، میزان ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر سیستم مستقر شده و همچنین زیان های ناشی از تاخیر در استقرار آن سیستم به صورت کمی و واقعی تعیین گردد تا بر اساس آن اولویت در استقرار ایزو ها مشخص شده و سپس تصمیم قطعی گرفته شود.همچنین اگر سازمان ها فروس ماژوری برای پیاده سازی یک استاندارد خاص نداشته باشند، پاسخ پرسش اولویت در استقرار کدام ایزو ها است؟ بسیار راحتر خواهد بود چرا که بهترین گزینه برای شروع ، پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 است زیرا طی استقرار آن یک چارچوب کلی در سازمان ایجاد می گردد که می تواند بستر مناسبی برای استقرار هر گونه سیستم مدیریتی در سازمان باشد.

مزایای این روش از پیاده سازی

کاهش مستند سازی

کاهش هزینه های استقرار سایر سیستم ها در آتی

کسب دانش و تجربه مفید توسط کارکنان

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp