Breaking News

دوره آموزشی ایزو 14001

هدف دوره

هدف از برگزاری دوره آموزشی ایزو 14001 آشنا نمودن مدیران، کارشناسان تضمین کیفیت، کارشناسان HSE، نماینده های مدیریت و دانشجویان با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ، بند ها، زیر بندها، تکنیک ها مستند سازی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، چارت ها، وظایف  و مسئولیت ها، اهداف و برنامه ها، جنبه های زیست محیطی، عوامل محیطی تاثیر گذار بر عملکرد زیست محیطی و استراتژی های سازمان، ذینفعان مرتبط با جنبه های زیست محیطی و چگونگی برآوردن خواسته های آنان و… می باشد که گذراندن دوره آموزشی ایزو 14001 آنان را قادر می سازد از طریق درک بهتر فرآیند ی و با رویکرد چرخه فرآیندی ادوارد دیمینگ، سیستم مدیریت زیست محیطی را به راحتی در سازمانها ی مورد نظر خود به صورت اثر بخش پیاده سازی و اجرا نمایند.

محتوای دوره: 

  1. تعاریف
  2. اصول مدیریت کیفیت
  3. الزامات مدیریت کیفیت
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره………..

مدت زمان برگزاری

۱۶ساعت در ۲ روز
تلفن های مشاوره: ۴۴۱۳۶۶۰۵

دوره آموزشی ایزو 14001

تغییرات ویرایش 2015 استاندارد ایزو 14001 نسبت به ویرایش 2004

از تفاوت های عمده ایزو 14001 ویرایش 2015 با ویرایش قبلی یعنی 2004 میلادی می توان به موضوع شناسایی بافت سازمان و تاثیر عوامل محیطی مربوطه بر جنبه های زیست محیطی، اهداف و استراتژی های مربوطه و همچنین عملکرد فرآیند های زیست محیطی اشاره نمود.

موضوعات مرتبط با این دوره آموزشی:

دوره آموزشی HSE

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X