Breaking News

دوره آموزشی ایزو ۱۴۰۰۱

هدف دوره

هدف از برگزاری دوره آموزشی ایزو ۱۴۰۰۱ آشنا نمودن مدیران، کارشناسان تضمین کیفیت، کارشناسان HSE، نماینده های مدیریت و دانشجویان با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ، بند ها، زیر بندها، تکنیک ها مستند سازی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، چارت ها، وظایف  و مسئولیت ها، اهداف و برنامه ها، جنبه های زیست محیطی، عوامل محیطی تاثیر گذار بر عملکرد زیست محیطی و استراتژی های سازمان، ذینفعان مرتبط با جنبه های زیست محیطی و چگونگی برآوردن خواسته های آنان و… می باشد که گذراندن دوره آموزشی ایزو ۱۴۰۰۱ آنان را قادر می سازد از طریق درک بهتر فرآیند ی و با رویکرد چرخه فرآیندی ادوارد دیمینگ، سیستم مدیریت زیست محیطی را به راحتی در سازمانها ی مورد نظر خود به صورت اثر بخش پیاده سازی و اجرا نمایند.

محتوای دوره: 

  1. تعاریف
  2. اصول مدیریت کیفیت
  3. الزامات مدیریت کیفیت
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۴۳۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

مدت زمان برگزاری

۱۶ساعت در ۲ روز
تلفن های مشاوره: ۴۴۱۳۶۶۰۵ و ۴۴۱۳۰۹۳۶

دوره آموزشی ایزو 14001

تغییرات ویرایش ۲۰۱۵ استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ نسبت به ویرایش ۲۰۰۴

از تفاوت های عمده ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با ویرایش قبلی یعنی ۲۰۰۴ میلادی می توان به موضوع شناسایی بافت سازمان و تاثیر عوامل محیطی مربوطه بر جنبه های زیست محیطی، اهداف و استراتژی های مربوطه و همچنین عملکرد فرآیند های زیست محیطی اشاره نمود.

موضوعات مرتبط با این دوره آموزشی:

دوره آموزشی HSE

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X