Breaking News

دوره آموزشی ایزو ۴۵۰۰۱

هدف دوره

هدف از برگزاری دوره آموزشی ایزو ۴۵۰۰۱ آشنا نمودن مدیران، کارشناسان تضمین کیفیت، کارشناسان HSE، نماینده های مدیریت و دانشجویان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 ، بند ها، زیر بندها، تکنیک ها مستند سازی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، چارت ها، وظایف  و مسئولیت ها، اهداف و برنامه ها، ریسک های ایمنی (حوادث و شبه حوادث)، عوامل زیان آور شغلی (بیماری های شغلی)، عوامل محیطی تاثیر گذار بر عملکرد ایمنی و بهداشت و اهداف و استراتژی های سازمان، ذینفعان اثر گذار و اثر پذیر در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی (حوادث و بیماری های شغلی) و چگونگی برآوردن خواسته های آنان و… می باشد که گذراندن دوره آموزشی ایزو ۴۵۰۰۱ آنان را قادر می سازد از طریق درک بهتر فرآیند ی و با رویکرد چرخه فرآیندی ادوارد دیمینگ، سیستم مدیریت ایمین و بهداشت شغلی را به راحتی در سازمانها ی مورد نظر خود به صورت اثر بخش پیاده سازی و اجرا نمایند.

محتوای دوره: 

  1. تعاریف
  2. اصول مدیریت کیفیت
  3. الزامات مدیریت کیفیت
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۴۳۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

مدت زمان برگزاری

۱۶ساعت در ۲ روز
تلفن های مشاوره: ۴۴۱۳۶۶۰۵ و ۴۴۱۳۰۹۳۶

دوره آموزشی ایزو 45001

تغییرات ویرایش ۲۰۱۸ استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ نسبت به OHSAS 18001

از تفاوت های عمده ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ با ویرایش قبلی یعنی OHSAS 18001 می توان به موضوع شناسایی بافت سازمان و تاثیر عوامل محیطی مربوطه بر ریسک های ایمنی و بیماری های شغلی،  اهداف و استراتژی های مرتبط با ایمنی و بهداشت و همچنین عملکرد فرآیند های ایمنی و بهداشت سازمان اشاره نمود.

موضوعات مرتبط با این دوره آموزشی:

دوره آموزشی HSE

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X