دوره آموزشی ایزو 45001

هدف دوره

هدف از برگزاری دوره آموزشی ایزو 45001 آشنا نمودن مدیران، کارشناسان تضمین کیفیت، کارشناسان HSE، نماینده های مدیریت و دانشجویان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 ، بند ها، زیر بندها، تکنیک ها مستند سازی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، چارت ها، وظایف  و مسئولیت ها، اهداف و برنامه ها، ریسک های ایمنی (حوادث و شبه حوادث)، عوامل زیان آور شغلی (بیماری های شغلی)، عوامل محیطی تاثیر گذار بر عملکرد ایمنی و بهداشت و اهداف و استراتژی های سازمان، ذینفعان اثر گذار و اثر پذیر در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی (حوادث و بیماری های شغلی) و چگونگی برآوردن خواسته های آنان و… می باشد که گذراندن دوره آموزشی ایزو 45001 آنان را قادر می سازد از طریق درک بهتر فرآیند ی و با رویکرد چرخه فرآیندی ادوارد دیمینگ، سیستم مدیریت ایمین و بهداشت شغلی را به راحتی در سازمانها ی مورد نظر خود به صورت اثر بخش پیاده سازی و اجرا نمایند.

محتوای دوره: 

  1. تعاریف
  2. اصول مدیریت کیفیت
  3. الزامات مدیریت کیفیت
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره ……

مدت زمان برگزاری

۱۶ساعت در ۲ روز
تلفن های مشاوره: ۴۴۱۳۶۶۰۵

دوره آموزشی ایزو 45001

تغییرات ویرایش 2018 استاندارد ایزو 45001 نسبت به OHSAS 18001

از تفاوت های عمده ایزو 45001 ویرایش 2018 با ویرایش قبلی یعنی OHSAS 18001 می توان به موضوع شناسایی بافت سازمان و تاثیر عوامل محیطی مربوطه بر ریسک های ایمنی و بیماری های شغلی،  اهداف و استراتژی های مرتبط با ایمنی و بهداشت و همچنین عملکرد فرآیند های ایمنی و بهداشت سازمان اشاره نمود.

موضوعات مرتبط با این دوره آموزشی:

دوره آموزشی HSE

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp