تجربه پیاده سازی استانداردهای ایزو

شرکت کیفیت پژوهان آریا دارای ۱۴ سال تجربه-پیاده-سازی-استانداردهای-ایزو و در صنعت های مختلف بوده که طی سند رزومه مدون شده و در اختیار سازمانهای متقاضی قرار می گیرد.

دانلود-مستندات-مستندات-ایزو-9001-2015
تجربه-پیاده-سازی-استانداردهای-ایزو

در طول ۱۴ سال مشاوره سیستم های مدیریت این شرکت موفق به همکاری در صنعت های مختلفف شده است.

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp