Breaking News
پاورپوینت-تشریح-الزامات-ایزو-9001-و-29001
مشاوره ایزو 29001

تغییرات-ایزو-۲۹۰۰۱

تغییرات-ایزو-۲۹۰۰۱ درسال ۲۰۲۰ از ایزو تی اس ۲۹۰۰۱ (ISO/TS 29001) به ایزو ۲۹۰۰۱ تغییر یافت و با استاندارد های دیگر از جمله استاندارد جهانی ایزو ۹۰۰۱ از نظربند های الزامی همخوانی بیشتری پیدا نمود و این امر کار را برای سازمان ها، مشاورین و ممیزان سیستم های مدیریت آسانتر نمود، بدین معنی که استاندارد اکنون قابلیت بهتری برای جوینت شدن و ادغام شدن با استاندارد های دیگر دارد.

بند هایی که با بند های استاندارد ایزو ۹۰۰۱ قابل ادغام و یکی شدن است:

بند ۴-۱: بافت سازمان

بند ۴-۲: ذینفعان سازمان

بند ۴-۳: دامنه سازمان

بند ۴-۴: سیستم مدیریت کیفیت

بند ۵: رهبری

بند ۶: طرحریزی(برنامه ریزی)

بند ۷: پشتیبانی

بند ۸: بعضی بند ها و زیر بند ها همانند بند ۸-۳: طراحی

بند ۹: ارزیابی عملکرد

بند ۱۰: بهبود

تغییرات-ایزو-29001
تغییرات-ایزو-۲۹۰۰۱

دانلود مستندات ایزو

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X