تفاوت ایزو 45001 با OHSAS 18001

مشاوره ایزو 45001

تفاوت ایزو 45001 با OHSAS 18001، استاندارد بین المللی ISO 45001:2018 در مارس 2018 توسط سازمان جهانی ایزو انتشار یافت و جایگزین استاندارد OHSAS 18001:2007 شده است که یک ساختار منظم الزامات را به صورت همراستا با سایر استاندارد های ISO همانند ISO 9001: 2015, ISO 1401:2015 به سازمان های متقاضی گواهینامه ایزو 45001 ارائه می دهد. این استاندارد تغییراتی زیادی داشته است ولی به صورت کلی بند های زیر در ایزو 45001 ایجاد شده و یا تغییر یافته است:

بافت سازمان

عمده ترین تفاوت-ایزو-45001-با-ohsas-1800 اضافه شدن بند شناسایی عوامل محیطی(بافت) تاثیر گذار بر اهداف و استراتژی های سازمان (بند 4) در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای یعنی عوامل تاثیر گذار داخلی، عوامل تاثیر گذار خارجی، ذینفعان سازمان و نیازمندی های آنان و چگونگی برآورده سازی این نیاز ها است.

رهبری

یکی دیگر از تفاوت-ایزو-45001-با-ohsas-1800 تعهدات بیشتر در بند مدیریت که تحت عنوان رهبری تعیین شده است و آن متعهد شدن و حضور مستمر مدیریت در تعیین اهداف و استراتژی ها ،تعیین مسئولیت ها و مشارکتهای کارکنان و همچنین یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در سرتاسر سازمان که وظیفه ای فراتر از مسئولیت های نماینده ایمنی در استاندارد OHSAS ….

نگاه ریسک محور

تفاوت دیگر ایزو 45001 با استاندارد OHSAS 18001 تاکید و تمرکز این استاندارد بر ریسک به جای لفظ خطر است که همین امر موجب ایجاد رویکرد پیشگیرانه تری نسبت به استاندارد قبل است و در استاندارد ISO 45001 برخی از مفاهیم اساسی مانند ریسک، کارگر و محیط کار تغییر نموده است. همچنین تعریف جدیدی برای واژه هایی مانند نظارت، اندازه گیری، اثربخشی، فرآیند ها و عملکرد OH&S مشاهده می شود. همچینن در این استاندارد بر خلاف OHSAS 18001 نگاه ریسک/فرصت محور به رویدادهای پیش بینی شده در آتی متاثر از عوامل داخلی و خارجی است که بسته به نوع و ماهیت تاثیر و همچنین بسته به ماهیت و توانمندی سازمان می تواند ریسک و فرصت قلمداد گردد. 

تفاوت-ایزو-45001-با-ohsas-18001
تفاوت-ایزو-45001-با-ohsas-18001

واژه اطلاعات مستند- تفاوت ایزو 45001 با OHSAS 18001

واژه های ” مستندات” و ” سوابق” هر دو با واژه ” اطلاعات مستند” در  ISO 45001 جایگزین شده است. این استاندارد همچنین بیان می کند که اطلاعات مستند باید تا جایی نگه داری شوند که فرایند ها براساس برنامه ریزی انجام شده پیش روند. با وجود تغییرات بوجود آمده، هدف کلی   ISO 45001 همانند OHSAS 18001- که کاهش ریسک های غیر قابل قبول و اطمینان از ایمنی و سلامت همه افرادی که در فعالیت های سازمان شرکت دارند، می باشد.

آخرین فرصت تغییر و جایگزینی ایزو 45001 با OHSAS 18001

بر اساس زمان انتشار این استاندارد، سازمان هایی که دارای گواهینامه OHSAS 18001 می باشند طبق قوانین سازمان IAF تا مارس 2021 یعنی سه سال پس از انتشار ایزو 45001 فرصت دارند تا برای جایگزینی آن اقدام نمایند به همین منظور شرکت کیفیت پژوهان آریا به عنوان مشاور ایزو 45001 آماده است تا در تغییر استاندارد OHSAS 18001 به 45001 به سازمان ها و شرکت ها کمک نماید و طی فرآیند مشاوره ایزو 45001، گواهینامه جدید را برای متقاضیان اخذ نماید.

بند های استاندارد ایزو 45001

  1. دامنه کاربرد
  2. مراجع قانونی
  3. تعاریف
  4. بافت سازمان
  5. رهبری
  6. طرحریزی
  7. پشتیبانی
  8. عملیات
  9. ارزیابی
  10. بهبود

تفاوت-ایزو-45001-با-ohsas-1800

Ohsas 18001 – تفاوت ایزو 45001 با OHSAS 18001              

استاندارد ایزو 18001 که به ohsas 18801 شناخته می شود مخفف کلمات Occupational  Health and Safety Assessment Series است که به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و قابل استفاده در سازمان های تولید، صنعتی و خدماتی است که احتمال بالقوه ایجاد حادثه(در همان لحظه)  و بیماریهای شغلی برای ذینفعان سازمان شامل کارکنان، مشتریان، ارباب رجوع،تامین کنندگان و سایر افراد مرتبط در آینده وجود دارد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل درآوردن ریسکهای بالقوه با همکاری و مشارکت تمام کارکنان سازمان از جمله کارکنان مرتبط و با پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد مجموعه از ایجاد حوادث و بیماری های شغلی جلو گیری مینماید و در واقع از به هدر رفتن سرمایه های سازمان از قبیل سرمایه نقدی(پول) از بابت خسارت مالی و جانی،جریمه های قانونی و..سرمایه های انسانی از بابت از دست دادن کارکنان باارزش و کلیدی جلوگیری می نماید. 

رفتن به ابتدای صفحه

درخواست مشاوره

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp