خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
 • پیاده سازی و استقرار

  پیاده سازی و استقرار استانداردهای ایزو 9001، ایزو 14010، ایزو 45001، ایزو 10002، ایزو 10004، ایزو 29001، ایزو 27001، iso 9001:2015, iso 14001:2015, iso 45001:2018, iso 10015

 • مدیریت منابع انسانی

  مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام-نگهداشت و مسیر های شغلی-ارزیابی عملکرد

 • برنامه ریزی استراتژیک

  برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه تجاری برای سازمان ها با رویکرد فرصت یابی از طریق ایجاد تیم های کاووشی در بیزنس مربوطه

 • نگهداری سیستم

  نگهداری سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و...با هدف ایجاد بهبود مستمر در فرآیند ها و سیستم های سازمان و همچنین تمدید گواهینامه های ایزو موجود و یا ارتقاء به ویرایش های بالاتر استاندارد

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره شرکت کیفیت پژوهان در حوزه های مختلف مدیریت شامل خدمات مشاوره در زمینه منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، تعالی سازمانی، پیاده سازی و استقرار استاندارد های ایزو، عارضه یابی سازمانی، مدیریت چرخه بهره وری …..است که شرح آن در زیر آمده است:

X