مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از علوم نوین در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای فرآمین مربوط به نیروی انسانی در حوزه های زیر را بر عهده داشته چرا که نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع کلیدی و تعیین کننده در سازمان ها شناخته می شود.

مدیریت منابع انسانی چیست؟

برنامه ریزی تامین منابع انسانی

شناسایی و جذب نیروی انسانی

آموزش و توسعه نیروی انسانی

مدیریت و نگهداشت نیروی انسانی

تشویق و انگیزش

ارزیابی عملکرد

مدیریت منابع انسانی-تعیین مسیر های شغلی

تعیین استراتژی های توسعه نیروی انسانی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست؟

مدیریت منابع انسانی Human Resourses Management,  عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی به صورت یک چارچوب استاندارد تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلا می رساند و به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. واحدها و بخش‌های این فرآیند، مسئول عده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا) می‌باشد.

برنامه ریزی تامین منابع انسانی

اولین و مهمترین وظیفه این فرآیند برنامه ریزی تامین نیروی انسانی سازمان و فرآیند ها می باشد که می بایست طی یکی سازوکار منظم به صورت سالیانه(ترجیحاً) ابتدای هر سال صورت پذیرد که شامل مطالعه فرآیند ها، فعالیت ها/عملیات ها و پروژه های فعلی و آتی سازمان و برآرود نیاز به نیروی انسانی متخصص برای انجام به موقع و با کیفیت فعالیت ها و عملیات ها در راستای برآورده سازی خواسته های مشتری می باشد.

در این مرحله مدیران مربوطه میزان کار موجود و پیش بینی شده برای سال جدید (نفر/ساعت) را محاسبه و میزان ظرفیت موجود (نفر/ساعت) برای انجام فعالیت ها  عملیات ها را تعیین می نماید که از تفاوت این دو نیاز به ایجاد ظرفیت از طریق اضافه کار، افزودن شیفت کاری و یا جذب نیروی متخصص تعیین می گردد.

درخواست مشاوره

دانلود روش اجرایی اقدام اصلاحی نسخه قدیم

شناسایی و جذب نیروی انسانی

در این مرحله یا بر اساس محاسبات صورت گرفته برای تامین نیروی انسانی و یا به درخواست مدیران و سرپرستان بخش ها، مدیر منابع انسانی اداماتی را در جهت شناسایی و جذب نیروی انسانی به عمل می آورد که شامل تعیین صلاحیت های لازم برای پست/شغل، زمان نیاز برای تامین نیرو، درچج آگهی در روزنامه ها ، نشریات محلی و تخصصی، سفارش به دوستان و …..می باشد که پس از شناسایی افراد متقاضی فرآیند جذب شامل مصاحبه عمومی، تخصصی، آزمون و ….مطابق روش اجرایی مدیریت منابع انسانی سازمان به عمل خواهد آمد.

پیاده سازی و استقرار ایزو 45001

آموزش و توسعه نیروی انسانی

پس از جذب نیروی انسانی نوبت توانمند سازی نیرو ها است که می بایست هم به سطح مهارت کافی برای انجام امور رسانده شود و هم در جهت توسعه، آموزش های لازم ارائه گردد تا در آتی از نیروی جذب شده بیشتری و بهینه ترین استفاده لازم صورت گیرد.

مدیریت و نگهداشت نیروی انسانی

ترک کار و قطعه همکاری نیروی انسانی یکی از چالش های عمده مدیران منابع انسانی در سازمان ها بوده و هست و به همین دلیل یکی از کلیدی ترین وظایف و مسئولیت های منابع انسانی که در قالب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نیز لحاظ می گردد موضوع نگهداشت منابع انسانی جذب شده است چرا که به دو دلیل عمده یکی ایجاد هزینه های جذب، استخدام و آموزش نیروی انسانی و همچنین تاخیر در انجام فعالیت ها و وظایف نیروی انسانی که بعد از مدت کوتاهی ترک همکاری می نماید برای سازمان ها مشکل آفرین است و دستیابی به اهداف بلند مدت و همچنین اجرای سیستم مدیریت کیفیت را دچار مشکل می نماید.

تشویق و انگیزش

نبود سیستم تشویق و انگیزش یکی از عوامل افت عملکرد منابع انسانی در شرکت ها و صنایع مختلف است که در بلند مدت تبدیل به قطعه همکاری و ترک سازمان می گردد که در پاراگراف بالا به آن اشاره شد. به همین دلیل به دلیل ماهیت وجودی انسان که موجودیست انگیزشی یعنی به منظور دستیابی به یک عملکرد مشخص برنامه ریزی و عمل می نماید و در انتها انتظار دریافت پاداش(مادی و یا معنوی) شامل حقوق مکفی و برابر، پاداش های نقدی و غیر نقدی، مزایایی همچون ماموریت، مرخصی، کادو، هدیه، ارتقاء شغلی، تشویق در میان جمع، قدردانی توسط مدیران ارشد، وظایف بیشتر، اختیارات مرتبط با شغل و غیره دارد لذا تدوین دستورالعمل مشخص و برنامه ریزی برای ارائه تشویق ها به عنوان یک سازوکار افزایش انگیزه از وظایف مدیران منابع انسانی می باشد که باید به آن توجه کافی نمایند.

ارزیابی عملکرد

 

مدیریت منابع انسانی -تعیین مسیر های شغلی

یکی دیگر از وظایف مدیران منابع انسانی تعیین مسیر های شغلی برای افراد جذب شده به سازمان است که البته بعد از ارزیابی های عملکرد و اطمینان از انگیزه فرد برای ادامه همکاری در سازمان صورت می گیرد و این استراتژی دو هدف عمده را دنبال می نماید که یکی ایجاد انگیزه و شوق امید برای فرد است تا از این طریق تلاش بیشتری جهت ارتقاء صطح صلاحیت و شایستگی ها خود در رسیدن به جایگاههای شغلی تعیین شده بنماید و دوم ایجاد کارکنان چند مهارتی است که وابستگی سازمان را به فرد یا افراد خاصی در انجام بعضی وظایف به ویژه وظایف تخصصی کاهش می دهد و همین امر ریسک توقف عملیات ها و نهایتا اجرای سیستم مدیریت سازمان به حداقل می رسد.

تعیین استراتژی های توسعه نیروی انسانی

 

بازگشت به ابتدای صفحه

بازگشت به صفحه اصلی

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp