مشاوره ایزو 10001

فرآیند-رسیدگی-به-شکایت-مشتری

امروزه با افزایش میزان رقابت در بازارهای محصول و کالا و همچنین تغییر مداوم نیاز ها و خواسته های مشتریان، احتمال ایجاد نارضایت مشتریان وجود دارد و سازمانها نیز به دلیل درگیر بودن در مسائل تولید، مالی، نیروی انسانی…و همچنین به دلیل عدم وجود فرآیند و سازوکار مشخص برای رسیدگی و پاسخگویی به این قبیل نارضایتی ها که نتیجه آن عدم ارائه پاسخی روشن و قانع کننده به مشتری است که موجب نارضایتی بیشتر مشتریان شده و احتمال از دست دادن بخشی و یا کل یک بازار می گردد.

استاندارد ایزو 10002 که آخرین ویرایش آن 2018 میلادی است به عنوان یک سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان اقدام به ایجاد یک فرآیند و  چهار چوب مشخص و با رویکرد ریسک/فرصت برای پاسخگویی به شکایات مشتری مینماید که شامل موارد عنوان شده در زیر است:

 • نحوه دریافت شکایت
 • مسئول دریافت شکایت نحوه و زمان
 • نحوه و زمان اطلاع دهی به مشتری
 • تعیین وضعیت شکایت از نظر اهمیت و بررس
 • شناسایی و بررسی علل شکایت
 • تعیین اقدامات اصلاحی
 • برنامه ریزی انجام اقدامات اصلاحی
 • پیگیری انجام اقدامات برنامه ریزی شده
 • اصلاح کالا/خدمت بهبود یافته و
 • تحویل به مشتری
 • بررسی میزان افزایش رضایتمندی مشتری
 • بازسازی رابط مثبت متقابل با مشتری
 • بستن شکایت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp