Breaking News
مشاوره ایزو 10002
مشاوره ایزو 10002

مشاوره ایزو 10002

مشاوره ایزو 10002 به خدمات مدیریتی در حوزه استقرار ایزو گفته می شود که طی آن یک سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری با توجه به ساختار سازمان، سیستم های مدیریتی موجود، محصولات و خدمات، گروه های مشتریان و بازارها بر اساس الزامات ISO 10002:2018 پیاده سازی و مستقر می گردد.

مستندات تهیه شده در مشاوره ایزو 10002

در فرآیند مشاوره سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری مستند سازی شامل تهیه روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرآیند رسیدگی به شکایت، فرم ها، ارتباطات، بیانیه خط مشی در خصوص رسیدگی به شکایت مشتری، شرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات، بیانیه های رازداری، عدم دریافت هزینه از مشتری در فرآیند رسیدگی به شکایت و …است که پس از تایید و تصویب توسط مدیران ارشد سازمان جهت اجرا در اختیار کارکنان مرتبط قرار می گیرد.

مدت زمان خدمات مشاوره

مدت زمان پیاده سازی و استقرار ISO 10002 بستگی به عواملی همچون اهداف سازمان، سیستم های فعلی سازمان و لزوم یکپارچه نمودن این استاندارد با آنها، منابع مالی، زیر ساخت های موجود، اندازه سازمان، تنوع مشتریان، تنوع محصولات و غیره دارد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X