Breaking News

مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴

تماس با ما

ایزو ۱۰۰۰۴ یک استاندارد مدیریتی برای سنجش منظم میزان رضایت مشتریان می باشد که در ویرایش جدید آن یعنی ۲۰۱۸ اندازه گیری و پایش فرآیند رضایت مندی مشتری با رویکرد شناسایی عوامل محیطی تاثیر گذار بر اهداف و استرانژی ها و همچنین ارزیابی و در نظر گرفتن اقدامات برای ریسک ها و فرصت های احتمالی می باشد.

در واقع استاندارد ISO ۱۰۰۰۴ به دنبال حفظ و افزایش رضایتمندی مشتری بوده که از اهداف خط مشی سازمان برای دستیابی به اهدف کلان می باشد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X