خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت-ایزو

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت-ایزو
ممیزی داخلی سیستم های مدیریت-ایزو

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت-ایزو یک فرایند بررسی و ارزیابی سازمان است تا مشخص شود چه میزان سیستم مدیریت در سازمان اجرا شده است و چه میزان اثر بخشش بوده است یعنی فرآیند ها و عملیات ها به صورت منظم و سیستماتیک در حال اجرا می باشد و مشکلات سازمان کاهش یافته.

به همین منظور پس از پیاده سازی استانداردها مانند ایزو ۹۰۰۱ و یا ایزو ۱۴۰۰۱ در انتها ممیزی داخلی به دو شکل داخلی (توسط خود سازمان) و خارجی (توسط شرکت مستقل شخش ثالث) انجام می گردد که ارائه خدمات ممیزی داخلی به یک شرکت یا شخص حقیقی مزیت های زیر را برای سازمان به همراه دارد:

  • عدم گرایش و جهت گیری در فرآیند ممیزی
  • شناسایی فرصت های بهبود
  • شناسایی نیروهای خلاق و نخبه
  • افزایش اهمیت ممیزی برای کارکنان سازمان

و….

بازگشت به صفحه اصلی

دانلود چک لیست ممیزی داخلی

X