Breaking News
پیاده سازی و استقرار ISO 9001
پیاده سازی و استقرار ISO 9001

پیاده سازی و استقرار ISO 9001​

مزایای پیاده سازی و استقرار ISO 9001​

پیاده سازی و استقرار ISO 9001 به عنوان سیستم مدیریت کیفیت به سازمان های کمک می نماید تا با استقرار آن، فرآیند ها، فعالیت ها و عملیات ها مطابق یک الگوی منظم و دقیق بر اساس الزامات این استاندارد، برنامه ریزی، اجرا و تحت کنترل در آیند.

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ چیست؟

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به مجموعه از فعالیت های تخصصی مدیریتی گفته می شود که طی فرآیند مشاوره ایزو ISO توسط مشاور سیستم های مدیریت کیفیت به سازمان مشتری و در راستای پیاده سازی و استقرار ISO 9001 ارائه می گردد که می تواند شامل فعالیت های زیر باشد ولی محدود به آن نیست چرا که فرآیند مشاوره هر سازمانی با سازمان دیگر بسته به نوع محصولات، خدمات، مشتریان و بازارها، ساختار سازمانی، میزان صلاحیت کارکنان سازمان و ….متفاوت است:

مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو ۹۰۰۱

مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو ۹۰۰۱ بسته به مشاور و سازمان مشتری می تواند کمی متفاوت باشد ولی به صورت کلی شامل مراحل زیر است که می باید توسط مشاور ایزو و در فرآیند مشاور برنامه ریزی و اجرا گردد: 

 • طرحریزی کلی سیستم مدیریت کیفیت شامل تهیه نقشه فرآیند های سازمان Process Map
 • شناسایی و تعیین فرآیند های سازمان;
 • تعیین ارتباط و تعاملات فرآیندی;
 • شناسایی عوامل محیطی موثر بر اهداف و استراتژی های سازمان
 • شناسایی ریسک ها و فرصت های سازمان;
 • تعیین منابع مورد نیاز برای اجرای فرآیند;
 • تعیین ساختار سازمانی و مسئولیت و اختیارات کارکنان;
 • تدوین مستندات ایزو (ISO 9001:2015) شامل:
 • روش های اجرایی;
 • دستورالعمل های کاری;
 • فرم های اجرایی مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت;
 • چک لیست های کنترلی;
 • همکاری در تعیین و تدوین اهداف و استراتژی های سازمان;
 • آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱;
 • نظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت;
 • همکاری در اجرای ممیزی داخلی;
 • شناسایی و بهبود نقص های سیستم مدیریت;
 • همکاری در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت;
 • همراهی سازمان در دریافت گواهینامه ایزو ISO 9001

نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو 9001
نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو ۹۰۰۱

نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو ۹۰۰۱

اولین قدم در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، شناخت سازمان، محصولات، خدمات، ساختار، فرآیند های اصلی و …است که می بایست طی فاز شناخت مورد مطالعه و بررسی قرار داد. پس از فاز شناخت، نوبت به طرحریزی سیستم مدیریت می گردد که می بایست با مشارکت یک تیم راهبری داخلی باحضور مشاور صورت پذیرد. در این مرحله، نقشه کلی سیستم مدیریت شامل فرآیند های اصلی، مدیریتی و پشتیبانی ترسیم می گردد که می بایست نشان دهنده ارتباط و تعامل بین فرآیند ها، ورودی و خروجی فرآیند ها، کارکرد و فعالیت های اصلی هر فرآیند به روشنی تعیین و ترسیم گردد.در طرحریزی سیستم و تعیین فرآیند ها می بایست، عوامل محیطی سازمان، ذینفعان، مرزهای سیستم مدیریت و …..در نظر گرفته شود.

ادامه دارد.

درخواست مشاوره

دانلود روش اجرایی اقدام اصلاحی نسخه قدیم

تاریخچه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۹۸۷ توسط کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) تدوین گردید و به کشورهای جهان جهت استقرار و بکارگیری معرفی شد.

آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

یکی از وظایف مشاوران در فرآیند پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت، آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ است که شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آن  نمی باشد:

 • آموزش تشریح الزامات و مستندسازی ایزو ۹۰۰۱
 • آموزش نحوه اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت
 • آموزش نحوه پایش و اندازه گیری فرآیند ها
 • آموزش تجزیه و تحلیل داده ها
 • آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

هدف از تدوین استاندارد ایزو ۹۰۰۱

هدف از تدوین این سری استاندارد، بوجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت و امروزه سیستم‌های مدیریت کیفیت ساختارهای مورد نیاز برای طرح‌ریزی، کنترل، تضمین و بهبود کیفیت را در سازمان ها فراهم می‌آورند.

مشاوره ایزو 9001
پیاده سازی و استقرار ISO 9001

رویکرد جدید در استاندارد ISO 9001:2015

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با تاکید بر دیدگاه فرایندگرا و مدیریت فرآیندهای سازمان، نقطه عطفی در نگرش سیستم‌های مدیریتی ایجاد می نماید.

اصول سیستم مدیریت کیفیت

 1. مشتری محور

 2. رهبری

 3. تعامل با کارکنان

 4. رویکرد فرآیندی

 5. بهبود

 6. تصمیم‌گیری بر اساس شواهد

 7. مدیریت ارتباطات

بند های کاربردی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

۴: بافت سازمان

۵: رهبری

۶: طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت

۷: پشتیبانی

۸: عملیات

۹: ارزیابی عملکرد

۱۰: بهبود

     بازگشت به صفحه اصلی

فرم درخواست مشاوره
فرم درخواست مشاوره

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X