پیاده سازی و استقرار ISO 9001
پیاده سازی و استقرار ISO 9001

پیاده سازی و استقرار ISO 9001​

مزایای پیاده سازی و استقرار ISO 9001​

پیاده سازی و استقرار ISO 9001 به عنوان سیستم مدیریت کیفیت به سازمان های کمک می نماید تا با استقرار آن، فرآیند ها، فعالیت ها و عملیات ها مطابق یک الگوی منظم و دقیق بر اساس الزامات این استاندارد، برنامه ریزی، اجرا و تحت کنترل در آیند.

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 چیست؟

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 به مجموعه از فعالیت های تخصصی مدیریتی گفته می شود که طی فرآیند مشاوره ایزو ISO توسط مشاور سیستم های مدیریت کیفیت به سازمان مشتری و در راستای پیاده سازی و استقرار ISO 9001 ارائه می گردد که می تواند شامل فعالیت های زیر باشد ولی محدود به آن نیست چرا که فرآیند مشاوره هر سازمانی با سازمان دیگر بسته به نوع محصولات، خدمات، مشتریان و بازارها، ساختار سازمانی، میزان صلاحیت کارکنان سازمان و ….متفاوت است:

مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو 9001

مراحل پیاده سازی و استقرار ایزو 9001 بسته به مشاور و سازمان مشتری می تواند کمی متفاوت باشد ولی به صورت کلی شامل مراحل زیر است که می باید توسط مشاور ایزو و در فرآیند مشاور برنامه ریزی و اجرا گردد: 

 • طرحریزی کلی سیستم مدیریت کیفیت شامل تهیه نقشه فرآیند های سازمان Process Map
 • شناسایی و تعیین فرآیند های سازمان;
 • تعیین ارتباط و تعاملات فرآیندی;
 • شناسایی عوامل محیطی موثر بر اهداف و استراتژی های سازمان
 • شناسایی ریسک ها و فرصت های سازمان;
 • تعیین منابع مورد نیاز برای اجرای فرآیند;
 • تعیین ساختار سازمانی و مسئولیت و اختیارات کارکنان;
 • تدوین مستندات ایزو (ISO 9001:2015) شامل:
 • روش های اجرایی;
 • دستورالعمل های کاری;
 • فرم های اجرایی مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت;
 • چک لیست های کنترلی;
 • همکاری در تعیین و تدوین اهداف و استراتژی های سازمان;
 • آموزش پیاده سازی ایزو 9001;
 • نظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت;
 • همکاری در اجرای ممیزی داخلی;
 • شناسایی و بهبود نقص های سیستم مدیریت;
 • همکاری در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت;
 • همراهی سازمان در دریافت گواهینامه ایزو ISO 9001

نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو 9001
نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو 9001

نحوه پیاده سازی و استقرار ایزو 9001

اولین قدم در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، شناخت سازمان، محصولات، خدمات، ساختار، فرآیند های اصلی و …است که می بایست طی فاز شناخت مورد مطالعه و بررسی قرار داد. پس از فاز شناخت، نوبت به طرحریزی سیستم مدیریت می گردد که می بایست با مشارکت یک تیم راهبری داخلی باحضور مشاور صورت پذیرد. در این مرحله، نقشه کلی سیستم مدیریت شامل فرآیند های اصلی، مدیریتی و پشتیبانی ترسیم می گردد که می بایست نشان دهنده ارتباط و تعامل بین فرآیند ها، ورودی و خروجی فرآیند ها، کارکرد و فعالیت های اصلی هر فرآیند به روشنی تعیین و ترسیم گردد.در طرحریزی سیستم و تعیین فرآیند ها می بایست، عوامل محیطی سازمان، ذینفعان، مرزهای سیستم مدیریت و …..در نظر گرفته شود.

ادامه دارد.

تاریخچه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 در سال 1987 توسط كميته فني 176 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO/TC 176) تدوین گردید و به کشورهای جهان جهت استقرار و بکارگیری معرفی شد.

آموزش پیاده سازی ایزو 9001

یکی از وظایف مشاوران در فرآیند پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت، آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ است که شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آن  نمی باشد:

 • آموزش تشریح الزامات و مستندسازی ایزو ۹۰۰۱
 • آموزش نحوه اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت
 • آموزش نحوه پایش و اندازه گیری فرآیند ها
 • آموزش تجزیه و تحلیل داده ها
 • آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

هدف از تدوین استاندارد ایزو 9001

هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين‌المللي براي پياده‌سازي و استقرار سيستم‌هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت و امروزه سيستم‌هاي مديريت كيفيت ساختارهاي مورد نياز براي طرح‌ريزي، كنترل، تضمين و بهبود كيفيت را در سازمان ها فراهم مي‌آورند.

مشاوره ایزو 9001
پیاده سازی و استقرار ISO 9001

رویکرد جدید در استاندارد ISO 9001:2015

استاندارد ایزو 9001 با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا و مديريت فرآيندهاي سازمان، نقطه عطفي در نگرش سيستم‌هاي مديريتي ايجاد می نماید.

اصول سیستم مدیریت کیفیت

 1. مشتري محور

 2. رهبري

 3. تعامل با كاركنان

 4. رویکرد فرآيندی

 5. بهبود

 6. تصميم‌گيري بر اساس شواهد

 7. مدیریت ارتباطات

بند های کاربردی استاندارد ایزو 9001:2015

4: بافت سازمان

5: رهبری

6: طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت

7: پشتیبانی

8: عملیات

9: ارزیابی عملکرد

10: بهبود

     بازگشت به صفحه اصلی

فرم درخواست مشاوره
فرم درخواست مشاوره

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp