خدمات آموزشی
خدمات آموزشی

دوره های آموزش

یکی از خدمات مشاوره ای شرکت کیفیت پژوهان آریا برگزاری دوره های آموزش در حوزه های مختلف مدیریت همانند تشریح الزامات استانداردهای ایزو، ابزارهای مهندسی کیفیت، منابع انسانی، رفتار سازمانی، برنامه ریزی استراتژیک است که به دو صورت مستقل و یا در حین استقرار سیستم های مدیریت در پروژه های پیاده سازی ارائه می گردد.

نحوه برگزاری این دوره ها

برگزاری بیشتر دوره های آموزش در شرکت کیفیت پژوهان آریا به صورت کارگاهی بوده و باعث ایجاد دانش و تجزبه ای عملی برای اجرا در سازمان ها می گردد. همچنین دسته بندی و عنوان دوره ها در تقویم سالیانه شرکت تهیه و تدوین شده است که لینک دانلود آن در در ادامه قرار داده شده است.در پایان دوره های آموزش برای افرادی شرکت کننده، گواهینامه (Certificate) آموزشی صادر و به وی تقدیم می شود.

لیست دوره های شرکت کیفیت پژوهان آریا

تشریح الزامات ایزو

 • تشریح الزامات ISO 9001:2015
 • تشریح الزامات ISO 14001:2015
 • تشریح الزامات ISO 45001:2018
 • تشریح الزامات ISO 13485:2016
 • تشریح الزامات ISO 27001:2013
 • تشریح الزامات ISO 29001:2010
 • تشریح الزامات ISO 10002:2018
 • تشریح الزامات ISO 10003:2018
 • تشریح الزامات ISO 10004:2018
 • تشریح الزامات ISO 10015:1999
 • تشریح الزامات ISO 22000:2018
 • تشریح الزامات ISO 17025:2017
دوره های آموزش
دوره های آموزش

بازاریابی و فروش

 • مدیریت بازاریابی و فروش
 • تکنینک های فروش
 • روانشانسی فروش
 • تکنینک های متقادعد سازی مشتری
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • بازاریابی شبکه ای
 • بازاریابی تلفنی

مدیریت استراتژیک

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک

ابزار های مهندسی کیفیت

 • کنترل فرآیند آماری (SPC)
 • تجزیه و تحلیل ابزار اندازه گیری(MSA) 
 • تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی(FMEA)
 • کالیبراسیون
 • عدم قطعیت
 • آراستگی محیط کار(5S)
 • طراحی آزمایشات(DOE)
 • تهیه و تدوین مدارک فنی(SQA)
 • خطاناپذیر 6 سیگما

برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه ها
 • مدیریت پروژه (PMBOK)

مدیریت منابع انسانی 

 • برنامه ریزی، تامین، نگه داشت و توسعه نیروی انسانی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • تشویق و انگیزش کارکنان

رفتار سازمانی

 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت تعارض
 • کار تیمی

مدیریت عمومی

 • مدیریت ریسک
 • مدیریت دانش
 • مدیریت تغییر
 • تحلیل داده ها
 • تئوری های تصمیم بر اساس تکنینک های (AHP-ANP-TOPSIS)
 • تئوری های مدیریت

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp