Breaking News

بازاریابی و مدیریت بازار

بازاریابی و مدیریت بازار

در شرایط رقابتی امروز آشنایی به تکنیک ها و روش های نوین بازاریابی و مدیریت بازار از عوامل کلیدی در حفظ و افزایش سهم بازار می باشد که این مهم از طریق برگزاری دوره های آموزشی منظم و سیستماتیک و آشنایی با اصول و تکنینک های بازاریابی همچون شناسایی بازار هدف، اندازه بازار، سهم بازار، رقبای حاضر در بازرا، آمیخته بازار یابی، استراتژی های بازار یابی و…..حاصل می گردد و شرکت کیفیت پژوهان آریا با بیش از 15 سال تجربه در حوزه های مشاوره مدیریت، آموزش، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریتی و استاندارد های بین المللی (ISO)، آماده است تا دانش و تجربه عملی کارشناسان خود را در اختیار علاقه مندان و فراگیران مباحث بازاریابی قرار دهد.

هدف

آشنا نمودن مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی سازمان ها با تکنیک‌های نوین بازاریابی و فروش و ارایه راهکارهای کاربردی افزایش راندمان عرضه کالا ها و خدمات در بازار

محتوای دوره

 • تعریف فروش و انواع آن
 • شناسایی بازار ها
 • تقسیم بندی بازارها
 • اندازه بازار و سهم بازار
 • هدف گذاری در فروش
 • برنامه ریزی برای دستیابی
 • 4 آمیخته بازاریابی
 • استراتژی های بازار
 • اطلاعات اصلی برای فروش موفق
 • چگونه باید موقعیت سنجی کنیم؟

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره…

8 ساعت در 1 جلسه

تلفن های مشاوره: 44136605 و 44130936


بازاریابی و مدیریت بازار

انواع بازار یابی :

 • بازاریابی صنعتی
 • بازاریابی مصرفی
 • بازاریابی عصبی
 • بازاریابی چندسطحی
 • بازاریابی پارتیزانی
 • بازاریابی مویرگی
 • بازاریابی چریکی
 • بازاریابی دهان به دهان
 • بازاریابی اینترنتی
 • بازاریابی تک به تک
 • بازاریابی شبکه‌ای
 • بازاریابی ویروس‌وار
 • بازاریابی سیستماتیک
 • بازاریابی مفهومی
 • بازاریابی ترکیبی
 • بازاریابی ارزشی
 • بازاریابی پیامکی
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X