Breaking News
پاورپوینت-تشریح-الزامات-ایزو-9001-و-29001
مشاوره ایزو 29001

مشاوره ایزو ۲۹۰۰۱

مشاوره ایزو ۲۹۰۰۱ شامل تمام خدمات پیاده سازی، استقرار، آموزش، مستند سازی، اجرا و ارزیابی(ممیزی) سیستم مدیریت کیفیت است که در پایان منجر به دریافت گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ برای سازمان های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می گردد.

ایزو-۲۹۰۰۱ الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) است، بویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.

ساختار ISO 29001 مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ بوده و الزامات فنی را در جهت پیشگیری و ایجاد خرابی ها، توقفات، ضایعات و دوباره کاری ها در فرآیند ها، و ارائه محصولات و خدمات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تعیین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است و دریافت گواهینامه ایزو ISO 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.

مزایای ایزو ۲۹۰۰۱ :

– دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت ها
– نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
– بهبود مدیریت ریسک و عملکرد
– همراستا نمودن عملیات به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات
– ارتباط بهتر، ارزیابی منظم

مشاوره-ایزو-29001
مشاوره-ایزو-۲۹۰۰۱

تغییرات استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱

این استاندارد درسال ۲۰۲۰ از ایزو تی اس ۲۹۰۰۱ (ISO/TS 29001) به ایزو ۲۹۰۰۱ تغییر یافت و با استاندارد های دیگر از جمله استاندارد جهانی ایزو ۹۰۰۱ از نظربند های الزامی همخوانی بیشتری پیدا نمود و این امر کار را برای سازمان ها، مشاورین و ممیزان سیستم های مدیریت آسانتر نمود، بدین معنی که استاندارد اکنون قابلیت بهتری برای جوینت شدن و ادغام شدن با استاندارد های دیگر دارد.

لذا سازمان های که دارای گواهینامه استاندارد ایزو تی اس ۲۹۰۰۱ میباشند می توانند با استفاده از خدمات مشاوره-ایزو-۲۹۰۰۱ اقدام به به روز رسانی (Update) نموده و سیستم مدیریت کیفیت خود را ارتقاء دهند.

درخواست مشاوره

دانلود روش اجرایی اقدام اصلاحی نسخه قدیم

بند هایی که با بند های استاندارد ایزو ۹۰۰۱ قابل ادغام و یکی شدن است:

بند ۴-۱: بافت سازمان

بند ۴-۲: ذینفعان سازمان

بند ۴-۳: دامنه سازمان

بند ۴-۴: سیستم مدیریت کیفیت

بند ۵: رهبری

بند ۶: طرحریزی(برنامه ریزی)

بند ۷: پشتیبانی

بند ۸: بعضی بند ها و زیر بند ها همانند بند ۸-۳: طراحی

بند ۹: ارزیابی عملکرد

بند ۱۰: بهبود

 

دانلود چکلیست ممیزی داخلی ایزو ۲۹۰۰۱

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X