مشاور ایزو 45001

مشاور ایزو 45001

مشاور ایزو 45001 به افراد و شرکت هایی گفته می شود که در حوزه پیاده سازی، آموزش و استقرار سیستم مدیریت ایمنی شغلی فعالیت می نمایند و دارای تجربه  و تخصص کافی در این زمینه می باشند.

وظایف مشاور ایزو 45001 چیست؟

در فرآیند مشاوره ایزو 45001 مشاور ایزو وظایف زیر را البته بسته به نوع تعهد قراردادی با کارفرما بر عهده دارد:

 • تدوین یک برنامه مدون (گانت چارت) و ارائه خدمات مشاوره مطابق برنامه
 • مطالعه سازمان شامل ساختار، فرهنگ ایمنی، خط مشی ایمنی، سیستم های موجود، فرآیند ها و ….
 • طرحریزی سیستم مدیریت شامل شناسایی و تدوین فرآیند ها
 • مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی شامل روش ها، دستورالعمل ها، فرم ها، چک لیست های ممیزی و کنترلی
 • ارائه مستندات به سازمان جهت تایید
 • توزیع مستندات
 • آموزش کارکنان سازمان شامل تشریح الزامات استاندارد ISO 45001، در خصوص نحوه اجرای سیستم(شناسایی و اریابی مخاطرات شغلی، ارزیابی ریسک مخاطرات، مدیریت تغییر، دانش، اقدامات اصلاحی، اقدامات ریسک ها و فرصت ها، ثبت حوادث و شبه حوادث، آموزش تدوین و اجرای برنامه مانور ها، آموزش تهیه ارزیابی انطباق و …..)، آموزش پایش و تحلیل، آموزش ممیزی داخلی ایزو 45001
 • نظارت بر اجرای سیستم ایمنی شغلی
 • همکاری در انجام ممیزی داخلی
 • همکاری در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت
 • حضور در ممیزی صدور گواهینامه ISO 45001

نحوه انتخاب مشاور ایزو 45001

اولین و آسانترین راه شناسایی مشاور ایزو 45001 جستجوی اینترنتی(Search google) است که شما می توانید تعداد زیادس مشاور ایزو حقیقی و حقوقی را شناسایی نمایید ولی در مرحله بعد می بایست مشاوران ایزو را با شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار دهید تا بلکه بتوانید یکی را از میان آنها انتخاب نمایید.

شاخص های ارزیابی مشاور ایزو 45001

 • تجربه مفید در پیاده سازی و استقرار ISO 45001
 • تحصیلات مرتبط در حوزه سیستم های مدیریت
 • رزومه در خصوص اخذ گواهینامه ISO 45001 برای مشتریان
 • محل اخذ گواهینامه های دریافتی برای مشتریان(منظور CB است)
 • مدت زمان همکاری یا مشتریان در خصوص اخذ گواهینامه و بهبود سیستم در دوره های بعد(کوتاه مدت – بلند مدت چند سال)
 • رضایت مشتریان قبلی
 • هزینه مشاوره

 

مشاور ایزو 45001

مشاور ایزو 45001
مشاور ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 چیست؟

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است که هدف از آن حفظ سلامت کارکنان از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شغلی است.

استاندارد ISO 45001 از طریق ایجاد الزاماتی سازمان ها را ملزم می نماید تا مخاطرات شغلی خود را در تمام فرآیند ها و همچنین مرتبط با ذینفعان(ذینفعانی که عملیات های آنان می تواند سازمان و ذینفعان سازمان را تحت تاثیر قرار دهد و یا عملیات های سازمان می تواند آنان را تحت تاثیر قرار دهد) شناسایی، ارزیابی و با تعیین اقدامات متناسب با مخاطره، آنرا تحت کنترل در آورند که به صورت حذف مخاطره، کاهش، تغییرات مهندسی و یا رعایت اصول ایمنی همانند استفاده از لوازم حفاظت فردی نمود پیدا می نماید.

عوامل زیان آور شغلی در ایزو 45001 چیست؟

یکی از مهمتری بخش های پیاده سازی و استقرار ایزو 45001 موضوع شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور شغلی در صنعت است که سالانه در دنیا باعث ایجاد بیماری ها و حوادث شغلی فراوانی می گردد و موجب هدر رفتن منابع سازمان ها شامل منابع مالی، انسانی، زیر ساخت، تجهیزات و ……می گردد.

به چه مواردی عوامل زیان آور شغلی گفته می شود؟

به صورت کلی عوامل زیان آور شغلی به دو دسته عوامل بیماری زا همانند صدای غیر استاندارد، روشنایی کم، ارتعاش، اشعه ماوراء بنفش، دود، غبار گاز های شیمیایی، تنش گرمایی، تنش سرمایی … و همچنین عوامل ایجاد حادثه همانند شرایط ناایمن کار، تجهیزات و ابزار ناایمن، روش های کار ناایمن، طراحی نامناسب محیط کار، بی توجهی و سهل انگاری و ….تقسیم می گردند که دسته اول موجب ایجاد بیماری های شغلی در طول زمان می گردد و دسته دوم باعث وقوع حوادث شغلی در لحظه همانند سقوط از ارتفاع، انفجار مخازن تحت فشار، آتش سوزی و …..می شود. 

تفاوت ایزو 45001 با ohsas 18001 چیست؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp