Breaking News

دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱

تشریح الزامات ایزو

هدف دوره

هدف از برگزاری دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ آشنا نمودن مدیران، کارشناسان تضمین کیفیت، نماینده های مدیریت و دانشجویان با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، بند ها، زیر بندها، تکنیک ها مستند سازی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، چارت ها، وظایف  و مسئولیت ها، اهداف و برنامه ها و… می باشد که گذراندن دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ آنان را قادر می سازد از طریق درک بهتر فرآیند ی و با رویکرد چرخه فرآیندی ادوارد دیمینگ، سیستم مدیریت کیفیت را به راحتی در سازمانها ی مورد نظر خود به صورت اثر بخش پیاده سازی و اجرا نمایند.

محتوای دوره: 

 1. تعاریف
 2. اصول مدیریت کیفیت
 3. الزامات مدیریت کیفیت
 4. بافت سازمان
 5. رهبری
 6. طرحریزی سیستم
 7. پشتیبانی
 8. عملیات
 9. ارزیابی عملکرد
 10. بهبود

گواهینامه

ارائه گواهی نامه

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۳۹۰.۰۰۰ هزار تومان می باشد.

مدت زمان برگزاری

۱۶ساعت در ۲ روز
تلفن های مشاوره: ۴۴۱۳۶۶۰۵ و ۴۴۱۳۰۹۳۶

دوره آموزشی ایزو 9001

تغییرات ویرایش ۲۰۱۵ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نسبت به ویرایش ۲۰۰۸

از تفاوت های عمده ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با ویرایش قبلی یعنی ۲۰۰۸ میلادی می توان به موضوع شناسایی بافت سازمان و تاثیر عوامل محیطی مربوطه بر اهداف و استراتژی ها و همچنین عملکرد فرآیند ها اشاره نمود که در این نسخه بند اقدامات پیشگیرانه حذف گردیده و به جای آن از تکینیک مدیریت ریسک به صورت کلان تر استفاده می گردد و این مورد طیف وسیعی از اقدامات پیشگیرانه در فرآیندها، اهداف  واستراتژی ها را در بر می گیرد.

موضوعات مرتبط با این دوره آموزشی:

 • دوره آموزشی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری در داخل سازمان
 • دوره آموزشی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری در خارج سازمان
 • دوره آموزشی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری
 • دوره آموزشی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ فرآیند موثر آموزش
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بر مبنای الزامات ایزو ۱۹۰۱۱
 • دوره آموزشی مدیریت ریسک
 • دوره آموزشی مدیریت دانش
 • دوره آموزشی بهبود مستمر
 • دوره آموزشی تجزیه تحلیل داده ها
 • دوره آموزشی حل مساله
 • دوره آموزشی کار تیمی
 • دوره آموزشی ارزیابی عملکرد
 • دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X