Breaking News

Tag Archives: برگه اطلاعات ایمنی مواد

MSDS چیست؟

MSDS چیست؟

اگر می خواهد بدانید MSDS چیست؟ پس لازم است ابتدا معنی فارسی آنرا یاد بگیرد. MSDS‌ در فارسی به معنی برگه اطلاعات ایمنی مواد، است که اطلاعات حیاتی را برای افرادی که با مواد شیمیایی در محیط کار و دیگر محیط‌ها سر و کار دارند، فراهم می‌کنند. این افراد می‌توانند از MSDS‌ها برای شناختن خطرات مواد، استفاده صحیح، ذخیره‌سازی، دفع …

Read More »