Tag Archives: مدیریت

ایزو ۹۰۰۱ بند ۵-رهبری

رهبری

در ایزو ۹۰۰۱ بند ۵-رهبری به عنوان یک الزام جایگزین مدیریت شده است که در هنگام پیاده سازی این بند از استاندارد از طریق ارایه شواهد خط مشی, مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، تمرکز بر مشتری، تامین منابع, تعیین اهداف کلان, تعیین وظایف و اختیارات و…به آن پرداخته می شود. رهبری یعنی چه و به چه …

Read More »

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی چیست مدیریت صنعتی (industrial-management) شاخه‌ای از مهندسی است که با بکارگیری علم مدیریت و اصول مهندسی از طریق ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه و منسجم سعی در بهبود فرآیند ها و کل سازمان دارد.مدیریت صنعتی دانشی است که بر فرآیند های صنعتی تمرکز داشته و به منظور مدون سازی و بهبود روش ها با کلیه فرآیند های سازمان …

Read More »