Tag Archives: نگهداری، سیستم، مدیریت، کیفیت

نگهداری سیستم های مدیریت

نگهداری سیستم های مدیریت

نگهداری سیستم های مدیریت یکی از موضوعات و چالش های هزینه بر برای سازمانها است که علاوه بر صرف وقت و هزینه های گاه بیش از حد موجب هدر رفتن انرژی کارکنان و مدیریت می گردد. نگهداری سیستم های مدیریت به این خاطر تبدیل به چالش می گردد که در بعضی سازمان ها بنا به دلایل مختلف از انتخاب و …

Read More »