Breaking News

Tag Archives: کنتری کیفیت آماری SQC

کنترل-کیفیت-آماری-sqc

کنترل-کیفیت-آماری-sqc شاخه‌ای از کنترل کیفیت است که شامل جمع‌‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها برای استفاده در فعالیت‌های کنترل کیفیت می باشد. کنترل فرآیند آماری (SPC) و نمونه‌گیری برای پذیرش دو بخش اصلی کنترل کیفیت آماری‌اند. کنترل فرآیند آماری Statistical Process Control SQC اگر قرار باشد یک محصول مشخصات مورد نظر مشتری را دارا باشد آنگاه این محصول باید بوسیله یک …

Read More »
X