بند های استاندارد ایزو 9001
بند های استاندارد ایزو 9001

بند های استاندارد ایزو 9001

لطفاً به مطالب و محصولات امتیاز بدهید

استاندارد ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت است که دارای بند های اجرایی است که به صورت باید “Shall” الزام شده است.

استاندارد ایزو 9001 دارای هشت فصل 1- دامنه 2-مراجع 3-تعاریف و اصطلاحات 4-محیط سازمان 5-رهبری 6-طرحریزی 7-پشتیبانی 8-عملیات 9-ارزیابی عملکرد 10-بهبود است که سه فصل اول آن صرفاً دارای موضوع تعاریف است و قابلیت اجرا ندارد اما پنج فصل دیگه دارای شرایط الزام بوده و سازمان هایی که قصد بیان تطابق با این استاندارد را دارند باید، آنها را اجرا نمایند.

بند های استاندارد ایزو 9001
بند های استاندارد ایزو 9001

بند های استاندارد ایزو 9001

همانطور که در بالا توضیح داده شد، ایزو 9001 دارای 8 فصل، 28 بند و 46 زیر بند است به شرح ذیل است:

1.دامنه

2.مراجع 

3.تعاریف و اصطلاحات

4.محیط سازمان

4.1 شناخت سازمان و محیط آن

4.2 درک نیازها و انتظارات ذینفعان

4.3 تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

4.4 سیستم مدیریت کیفیت و فرآیند های آن

5.رهبری

5.1 رهبری و تعّهد

             5.1.1 کلیات

             5.1.2 تمرکز بر مشتری

5.2 خط مشی

             5.2.1 کلیات

             5.2.2 تمرکز بر مشتری

5.3 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6.طرحریزی

6.1 اقداماتی برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

6.2 اهداف کیفی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها

6.3 برنامه ریزی تغییرات

7.پشتیبانی

7.1 منابع

             7.1.1 کلیات

             7.1.2 کارکنان

             7.1.3 زیر ساخت

             7.1.4 محیطی برای عملیات فرآیندها

             7.1.5 پایش و اندازه گیری منابع

                      7.1.5.1 کلیات

                      7.1.5.2 قابلیت ردیابی اندازه گیری

                      7.1.5.3 قابلیت ردیابی اندازه گیری

             7.1.6 دانش سازمانی

7.2 صلاحیت

7.3 آگاهی

7.4 ارتباطات

7.5 اطلاعات مستند

             7.5.1 کلیات

             7.5.2 ایجاد و به روز آوری

             7.5.3 کنترل اطلاعات مستند

8.عملیات

8.1 برنامه ریزی و کنترل عملیاتی

8.2 الزامات برای محصولات و خدمات

             8.2.1 ارتباط با مشتری

             8.2.2 تعیین الزامات برای محصولات و خدمات

             8.2.3 بازنگری الزامات محصولات و خدمات

             8.2.4 تغییرات در الزامات محصولات و خدمات

8.3 طراحی و توسعه محصولات و خدمات

             8.3.1 کلیات

             8.3.2 طرحریزی طراحی و توسعه

             8.3.3 ورودی های طراحی و توسعه

             8.3.4 کنترل طراحی و توسعه

             8.3.5 خروجی های طراحی و توسعه

             8.3.6 تغییرات طراحی و توسعه

8.4 کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات ارائه شده از بیرونی

             8.4.1 کلیات

             8.4.2 نوع و میزان کنترل

             8.4.3 اطلاعات برای تامین کنندگان بیرونی

8.5 تولید و ارائه خدمات

             8.5.1 کنترل تولید و ارائه خدمات

             8.5.2 شناسایی و قابلیت ردیابی

             8.5.3 اموال متعلق به مشتریان یا ارائه دهندگان خارجی

             8.5.4 حفاظت

             8.5.5 فعالیت های پس از تحویل

             8.5.6 کنترل تغییرات

8.6 ترخیص محصولات و خدمات

8.7 کنترل خروجی های نامنطبق

9.ارزیابی عملکرد

9.1 پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی

             9.1.1 کلیات

             9.1.2 رضایت مشتری

             9.1.3 تحلیل و ارزیابی

9.2 ممیزی داخلی

9.3 بازنگری مدیریت

             9.3.1 کلیات

             9.3.2 ورودی های بازنگری مدیریت

             9.3.3 خروجی های بازنگری مدیریت

10.بهبود

10.1 کلیات

10.2 عدم انطباق و اقدام اصلاحی

10.3 بهبود مستمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp