Breaking News

مزایای پیاده سازی مدیریت دانش

از مزایای-پیاده-سازی-مدیریت-دانش در سازمان ها می توان به افزایش عملکرد سازمانی در عرصه رقابت و بکارگیری و اجرای استراتژی های بازار، بهبود عملکرد کیفی سازمان، بهبود عملکرد مشتری مداری سازمان و ده ها مزیت دیگر اشاره نمود.

مزایای دانش در مدیریت اطلاعات

  • شناسایی دانش موجود سازمان
  • طبقه بندی دانش موجود
  • حذف دانش غیر ضرور
  • تعیین سطح دسترسی دانش
  • ایجاد امنیت اطلاعات دانش
  • توزیع دانش در فرآیند ها بر اساس نیاز
  • تعیین دانش مورد نیاز برای اهداف و استراتژی های کسب و کار
  • کاهش هزینه های تولید دانش
  • کاهش هزینه های نگهداری دانش
  • ایجاد انگیزه در کارکنان در راستای کسب تجربه و خبره گی
مزایای-پیاده-سازی-مدیریت-دانش
مزایای-پیاده-سازی-مدیریت-دانش

مدیریت دانش چیست

به فرآیند شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی، توزیع و توسعه و بهبود دانش در سازمان ها، مدیریت دانش گفته می شود.

دسته بندی دانش

دسته بندی دانش در سازمان، دانش را به دو دسته دانش موجود و دانش مورد نیاز تقسیم بندی می کند که دانش موجود شناسایی و مدیریت می گردد و دانش مورد نیاز می بایست از مراجع معتبر تهیه و تولید گردد.

فرآیند خلق دانش

فرآیند خلق دانش شامل چهار مرحله تولید داده، تولید اطلاعات، ایجاد دانش و نهایتاً ایجاد خرد یا خبرگی است که در زیر  تشریح شده است.

داده

اطلاعات خام و تحلیل نشده¬ای است که از بخش¬های مختلف در داخل و یا بیرون سازمان جمع¬آوری می¬گردد.

اطلاعات

داده¬های تحلیل شده¬ای است که می¬تواند منجر به کسب تجربه و مهارت گردد.

دانش

اطلاعاتی است که تبدیل به تجربه و مهارت انجام فعالیت¬ها شده و منجر به افزایش یا بهبود عملکرد می¬گردد.

خرد

توانایی بکارگیری دانش در تصمیم گیری است.

مزایای-پیاده-سازی-مدیریت-دانش
مزایای-پیاده-سازی-مدیریت-دانش
دانلود روش اجرایی مدیریت دانش
دانلود روش اجرایی مدیریت دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
X