استانداردهای ایزو

استقرار سیستم مدیریت کیفیت

استقرار سیستم مدیریت کیفیت

استقرار سیستم مدیریت کیفیت به مجموعه‌ای از فعالیت ها شامل ایجاد ساختار سازمانی، تعیین مسئولیت ها و اختیارات، تعیین سیاست ها و اهداف، شناسایی و تعیین فرآیند ها، رویه ها و پایش و ارزیابی عملکرد در یک سازمان گفته می شود. در واقع منظور از استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) ایجاد یک سازوکار منسجم مدیریتی است که در جهت …

Read More »

تعاریف و اصطلاحات ایزو 13485

تعاریف و اصطلاحات ایزو 13485

تعاریف و اصطلاحات ایزو 13485 بخش اساسی این استاندارد است که باعث درک بهتری هم در حوزه تولید و ارائه خدمات تجهیزات پزشکی ارائه می نماید و هم به عنوان یک راهنما در هنگام پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. تعاریف و اصطلاحات ISO 13485 دارای 20 واژگان است که تعریف هر …

Read More »

ایزو-چیست

ایزو یک سازمان جهانی متشکل از سازمانهای ملی استاندارد کشورهای مختلف می باشد که درسال 1946 تأسیس شده است و کار تدوین استانداردهای بین المللی را بر عهده دارد که تشکیل شده است از حروف اول سه کلمه (International Organization For Standardization)ISO ترجمه اصطلاح ISO  به معنی سازمان استاندارد جهانی و یا به عبارتی به معنی سازمان جهانی برای استاندارد …

Read More »

فرآیند-رسیدگی-به-شکایت-مشتری

فرآیند-رسیدگی-به-شکایت-مشتری

فرآیند-رسیدگی-به-شکایت-مشتری شامل تمام مراحل دریافت شکایت مشتریان، بررسی اولیه شکایت، رسیدگی به شکایت، اطلاع رسانی به مشتری، انجام اقدامات اصلاحی و….تا بستن شکایت و کسب رضایت مشتری از اقدامات صورت گرفته می باشد. ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ در آخرین تغییرات از ویرایش ۲۰۱۴ به ۲۰۱۸ مقداری در بند عوامل محیطی و ذینفعان با استاندارد مدیریت کیفیت و سایر استانداردهای خانواده مدیریتی همراستا …

Read More »